Bachelorprogram

Monumentalkunst

Bevaring af skulpturer i metal, sten, kalk og andre materialer

Kort om Monumentalkunst

På Konservatorskolens linje for monumentalkunst beskæftiger vi os med bevaring af fx metal- og stenskulpturer, kalk- og andre vægmalerier samt bygningsoverflader som mosaik og farvepuds. Uddannelsen har konservering og restaurering af fri og arkitekturbunden skulptur samt muralmaleri og arkitekturoverflader som hovedområder. Hensigten med afdelingens undervisning er at sætte den studerende i stand til at analysere årsager og sammenhænge i nedbrydningen af genstande og materialer inden for de områder, der dækkes af studieforløbet, herunder miljøbetinget nedbrydning. 

Genveje