Bachelorprogram

Naturhistorisk konservering

Kort om Naturhistorisk konservering

På bachelorprogrammet 'Naturhistorisk konservering' beskæftiger vi os med konservering af dyr, planter og fossiler. Desuden underviser vi i formidling og naturbevaring. Inden for naturhistorisk konservering er det nødvendigt at bruge både hoved og hænder. Derfor er det vigtigt, at du kan lide at bruge begge dele samtidig. Du vil blandt andet blive undervist i botanik, zoologi, geologi og kemi, som understøtter undervisningen i naturhistorisk konservering. Du kommer også til at fremstille modeller og præparater på baggrund af dine egne studier samt arbejde med originale museumsgenstande. En stor del af vores kurser foregår i felten og i forbindelse med naturhistoriske og medicinske museer. 

Genveje