Forskning og samarbejde

Produkt+ har et omfattende samarbejde med designere, fagfolk, forskere og andre aktører fra den professionelle designbranche.

Samarbejdspartnere deltager i vejledninger, gennemgange og forelæsninger og deltager desuden med rådgivning og vejledning i udviklingen af uddannelsen samt stiller praktikpladser til rådighed for studerende.

Vi prioriterer desuden at have en bredde i faglighederne repræsenteret blandt vores undervisere. 

På Produkt+  arbejder vi aktivt for at pleje et bredt netværk med designskoler over hele verden med det formål at udveksle viden, og i videst mulige omfang også undervisere og studerende. Programmet er desuden involveret i et skandinavisk netværk, som arbejder for at styrke implementeringen af viden om bæredygtighed i uddannelserne på landenes designskoler. 

På Produkt+ samarbejder vi med de øvrige bachelor- og kandidatprogrammer på KADK.