Bachelorprogram

Rumdesign

Kort om Rumdesign

I mødet mellem arkitektur og design opererer rumdesign, som en rummelig kunstnerisk disciplin, der beskæftiger sig med udviklingen af innovative og bæredygtige rammer for menneskets livsrum. 

Under bacheloruddannelsen studeres og afprøves eksperimenterende designmetoder med fokus på transformation og re-programmering af eksisterende bygninger og rumligheder. Der udformes rum, rumforløb og rumkomponenter til helheder, der formidler både kunstnerisk kvalitet og brugsværdi, samtidig som de udgør elementer til en samlet kulturel identitet af æstetik, teknik og etik.

Programmet understøttes af forståelsen for en proces hvor rum skabes indefra og ud i sammenhæng med både kontekst og menneskeligt nærvær.

Genveje