Om programmet

Programmet er del af arkitekt- og designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Rumdesigneren skal kvalificeres til at kunne manøvrere i spændingsfeltet mellem kunstnerisk erfaring, teknisk realitet og social ansvarlighed - alt dette med mennesket i fokus. 

Bacheloruddannelsen bygges op omkring projektspecifikke opgaver og fagligt udviklende studieforløb såsom medie- tegnings-  og rumstudier samt digitale redskaber. Sammen danner disse en solid basis for forståelse af de komplekse sammenhænge i det arkitektoniske rum mellem rummets funktion og indretning. Herunder materialevalg samt farvesætning og samspil mellem dagslys- og kunstlysforhold. 

Projektopgaverne sætter fokus på metode, kontekst og reprogrammering af eksisterende rumligheder. Projekterne behandler en bred vifte af programmer og problemstillinger i forskellige kontekster som boligen, arbejdspladsen, sociale og kulturelle institutioner, urbane og eksisterende byrum samt udstillings- og oplevelsesrum.

Tegningsstudier er basen i rumdesignerens kommunikation og det skabende link mellem tanke og hånd. Her trænes i metoder til udvikling af projektløsninger gennem skitsering, projektionstegning, perspektiv, akvarel, croquistegning mv.  

Digitale redskaber bruges til visualisering og digital medieret projektering herunder 2d- og 3d tegning, visualisering og animation.

Mediestudier har til formål at styrke de studerendes kommunikative færdigheder og evne til at udvikle deres individuelle projekter ved hjælp af medier udover tegningsredskaberne. Her behandles nye medier, digitale redskaber til rumlig gestaltning herunder interaktive medier, grafiske trykteknikker, modelarbejde, fotografi og film mv.

Rumstudier har til formål at skabe en forståelse for rumlighed gennem analyser, form- og materialeeksperimenter samt undersøgelser af dagslys- og kunstlysforhold. Undersøgelser sker gennem eksperimenter i laboratorier dels i udvalgte rum i skala 1:1. Forholdene mellem lys, farve og stoflighed foregår teoretisk såvel som praktisk. 

Udover denne fagligt specifikke tilgang til rumstudierne behandles de mere generelle, overordnede designaspekter også i projekternes formål og delmål: Menneskets fundamentale livsvilkår og identitet indenfor kultur- og samfundsliv, herunder hensyn til miljø og vægt på de bæredygtige løsninger.

Opbygning

Bachelorprogrammets undervisning forløber fra de grundlæggende materialenære studier til rumlige problemstillinger af stigende kompleksitet. 

1. Studieår

1. semester: Menneske - Rum - Objekt
Studie af kroppen i relation til rum og objekter gennem stoflige, konstruktive og brugsmæssige afgrænsninger understøttet af modelarbejde. 

2. semester: Boligens Rum og Ritualer
Studie af samspillet mellem rum og objekter med fokus på forløb, ritualer og vaner gennem arkitektur- og kunsthistorie, rumanalyse, funktionsanalyse og programmering, lys- og farveundersøgelser samt digitale projekteringsmetoder.

 

2. Studieår

3. semester: Det offentlige rum
Opgaveprojekt med fokus på rumlig interaktion mellem menneske og program. Dette undersøges gennem brugerstudier, funktionsanalyser og programmering, herunder rumanalyse og tektonik.

4. semester: Arbejdets Rum og Ritualer
Opgaveprojekt med fokus på rummets professionelle funktioner, studie af sammenhænge og betydninger af samspil mellem bruger og rum. Herunder møbleringsundersøgelser, inventarbearbejdning, lys- og farveundersøgelser.

 

3. Studieår - faglig profilering, professionalisering

5. semester: Udstilling og Kommunikation i Rum
Studie af sammenhænge og betydninger i samspillet mellem rum, objekter og identitet, hvor formidling, kommunikation og iscenesættelse lægges til grund for udarbejdelse af et udstillingsprojekt.

6. semester: Bacheloropgave
Forberedende kurser til den afsluttende bacheloropgave, som stilles i relation til det foregående studieforløb med mulighed for en selvvalgt opgave.  

Kurser

I løbet af bachelorprogrammet inviteres professionelle og praktiserende designere til at afholde forelæsninger og workshops. Disse kurser er fagspecifikke og bidrager til et direkte link til det professionelle netværk. Derudover undervises der i fælles forløb med de andre BA programmer på Instituttet - Møbeldesign, Tekstildesign og Helhed og Del samt kursusforløb efter tilvalg, herunder eventuelt udvekslingsophold.

Udover disse afholdes kurser med følgende fokus:

- Rum, form og skalaøvelser

- Design- og arkitekturhistorie

- Tegning og IT

- Værkstedsøvelser på både træ og metalværksteder og i lyslaboratoriet

- Opgaveløsning og projektarbejde

Hvert år afholdes en obligatorisk studierejse.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Engelsksprogede tekster, forelæsninger og gæstelærer kan forekomme.

På 4. semester foregår undervisningen på engelsk

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand