Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Fokus er på rumlig grafik, visuel identitet og skrift design.

Programmet optager både arkitekt- og designstuderende. Vi uddanner arkitekter med stor forståelse og kendskab til arbejdet med grafik i rum, og vi uddanner designere, der ikke alene formår at arbejde med mere klassiske dyder inden for grafisk design, men også evner at implementere det grafiske arbejde i en rumlig kontekst. Central i programmet er arbejdet med branded spaces, hvor vi anser det fysiske rum som et vigtigt component i skabelsen af en velfungerende visuel identiet.

Væsentligt er problemløsning af konkrete designproblematikker, hvor opgaverne er formuleret som virkelighedsnære projekter, i tråd med hvad man arbejder med som færdiguddannet arkitekt eller grafisk designer. Vi arbejder med store komplekse problemstillinger, hvor det kræves, at den studerende evner at bevæge sig imellem mange forskellig typer medier og platforme. Vi er optagede af at forstå brugerens adfærd, hvordan brugeren agerer i sted og rum og af at kommunikere et givent budskab klart og tydeligt. Helt centralt er vægten på god formgivning og kendskabet til designhistorien.

Vi beskæftiger os med formgivning fra mindre skala i skrift- og piktogramdesign til den store skala med komplekse projekter indenfor wayfinding og visuel identitet. Gennem opgaver i skriftdesign vil den studerende ikke alene bedre egne kompetencer i design af nye skrifttyper, men vil også bedre muligheden for at træffe gode typografiske valg. Målet med skiftformgivning er desuden at skærpe den studerendes øje for detaljen i andre designfaglige sammenhænge.

Opbygning

1. Semester: Intro typografi
1.1: Den første del af semestret er præget af korte workshops, hvor den studerende har mulighed for selv at afprøve en række håndværk, som danner baggrund for den moderne typografiske forståelse. Herunder kurser i kalligrafi, romerske kapitæler (maling & hugning), støbning, letterpress, og skriftdesign.

1.2: I den anden del af semesteret arbejdes der individuelt med en opgave omhandlende wayfinding og skiltning i en konkret kontekst.

2. Semester: Visuel Identitet
Andet semesteret fokuserer på forskellige aspekter af identitet, kommunikation og branding, og på hvordan disse kan behandles på digitale, trykte, og rumlige platforme.

Der vil være opgaver i:

2.1: Visuel identitet

2.2: Skrift design og identitet

2.3: Piktogram design

3. Semester: Dialog med Skrifthistorien
3.1: I tredje semesters teoriopgave diskuteres en skrifthistorisk problematik. Udkommet præsenteres både i skiftlig form og via et foredrag for medstuderende.

3.2: Med udgangspunkt i ovenstående, udvikler den studerende et nyt udstillingsdesign, der præsenterer den skrifthistoriske problematik i et udstillingsformat.

3.3: Den sidste opgave i semesteret lægger op til afgang. Dette er et selvvalgt projekt, hvor den studerende har mulighed for at afprøve nogle af de problematikker, man påtænker at behandle i det endelige afgangsprojekt.

4. Semester
Afgang

 

Kurser

Der er kurser i grundlæggende færdigheder såsom kalligrafi, maling, hugning og støbning af skrift, letterpress mm samt introduktion til FontLab.

Wayfinding

er en multidisciplinær kompetence, der foruden viden om læsbarhed, skrift, symboler, arkitektur, byrum mm. integrerer sociologiske og psykologiske synsvinkler.

Informationsgrafik

forudsætter en analytisk, brugerorienteret tilgang, baseret på viden om perception og visualisering.

Udstillingsdesign

kræver kompetence i visuel formidling i synergi med rumlig iscenesættelse.

Visuel identitet

tager sit udgangspunkt i det unikke og karakteristiske logo og/eller bomærkedesign, og dettes implementering på forskellige platforme, medier og materialiteter – digitale, analoge, 2D og 3D.

Formgivning af skrift & symboler på højt niveau

er en grundlæggende forudsætning for arbejdet med ovennævnte områder. Her kan fokus være skriftens læsbarhed eller dens identitetsskabende effekt.

Sprog

Dansk/engelsk efter behov.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand