Om programmet

Programmet er del af arkitekt- og designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Det faglige fokus omhandler indlæring i teknologier og metoder til udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og i arkitektoniske sammenhænge.

Tekstildesigneren arbejder i bredden inden for det tekstiltekniske område og på tværs af tekstilfagets medier og arbejdsmetoder. De nye digitale teknologier skaber et potentiale for nye og mere fleksible måder at arbejde, producere og distribuere tekstiler på - nationalt og internationalt.

En del af bacheloruddannelsen omhandler transformationen af tekstile værdier over i nye sammenhænge og teknologier.

Tekstilfaget arbejder indgående med oplevelsen og sanseligheden i det fysiske møde mellem aftager og produkt. Med tekstildesignernes grundlæggende kompetencer inden for mønsterdannelser, farve, overflader og taktilitet skabes der nye arbejdsområder, der kan sættes i anvendelse i udviklingen af overflader og komponenter i nye materiale områder som f.eks. beton, glas, stål og lys.

Igennem bachelorstudiet berøres følgende emner og udviklingsområder inden for det tekstilfaglige felt:

  • Løsninger i rumlige og arkitektoniske sammenhænge eks: Komponenter i byggeriet, Akustiske tekstiler, Lys, Diffuserende tekstiler, Farver/lys, etc.
  • Objekter og tekstiler til interiør og rum eks: Gulvtæpper, Tekstile møbler, Tapeter, Boligtekstiler/kollektion, etc.
  • Beklædningstekstiler eks: Accessories, Mønster på 3D-form. Fully Fashion strik, Vævede konstruktioner til kroppen, Beklædningstekstiler/kollektion, etc.
Opbygning

Bachelorprogrammet er opdelt i følgende forløb fra de grundlæggende materialenære studier til mere komplekse problemstillinger. I de enkelte semestre arbejdes ud fra overordnet ramme og tema, hvorunder den studerende formulerer individuelle problemstillinger.

1. studieår
1. semester. Opgaveprojekt: Mønstre/farver/materialer

Studiets første del omhandler udvikling af mønsterdannelse i samspil med farve og materiale samt praksis udførelse igennem tryktekniske produktionsprocesser. Undersøgelser og analyse af helheden i mønstrets form, og det visuelle udtryk i sammenhæng med krop, objekt, el. rumligt. Studiet er tæt forbundet til farveteori og perceptionsteori i forhold til mønsterdannelse og studier af stilhistoriske mønstre. 

2. semester. Opgaveprojekt: Vævede konstruktioner, taktilitet og struktur
Eksperimenter med konstruktioner, taktilitet, materialer, efterbehandlinger/materialemanipulationer. Materialets overflade, funktionelle egenskaber og æstetiske udtryk. I forløbet indgår grundlæggende materialelære, væveteori og produktudvikling i materialer 1:1. Teori: Fænomenologi, eksperiment. Materialitet, tekstil praksis, refleksion i handling, eksperiment, intuition, flow.

2. studieår
3. semester. Opgaveprojekt A: Strik- og trådteknikker

Projektet indeholder indlæring i digitale og analoge strikteknikker og metoder, som forholder sig til kroppens proportioner. Undersøgelser af helheder i form og funktionelle egenskaber. Eksperimenter med konstruktion, fleksibilitet, materialer og kvaliteter, som er egnede til beklædningstekstiler.

Kursus i indfarvning/farvekemi. Teori: Trend/mode forskning. Materielkultur. Produkt/semiotik.

Opgaveprojekt B. Accessories 3D form på krop. Arbejder og eksperimenterer med udviklingsmetoder på et konceptuelt niveau i modeller 1:1, der forholder sig til kroppens proportioner. Teori: Trend/ mode forskning. Materielkultur. Produkt/ semiotik.

4. semester. Opgaveprojekt. Rum-skala-funktion.
TEMA: Visioner i fremtidens rum. I projektet udfordres den stud. til udvikling af visionære koncepter i rumlige og arkitektoniske sammenhænge med mennesket i centrum.

Ud fra fagområdets vidensfelter, arbejdes der i en undersøgende proces med fokus på materialitet, fænomener og sanselige aspekter i rumlig kontekst. Modeller i skalaforhold og udsnit i materialer 1:1. Teori: Kompendium: Rumopfattelse og analyse –steder og mennesker. Introducerende forelæsninger.

Indsamlingsmetode/feltarbejde, -ekskursion. Analytisk metode/studiekreds. Samarbejde med tværgående fagområder og Institutter.

3. studieår
5. semester. Opgaveprojekt. Designstrategier

TEMA: Virksomhedssamarbejde. Analyse af selvvalgt virksomheds designværdier og profil. Med udgangspunkt i et fiktivt samarbejde med en selvvalgt virksomhed arbejdes der med et strategisk og bæredygtigt blik på udvikling af designkoncepter og konkrete tekstile produkter. Teori: Virksomhedsanalyse. Teknologi/æstetik/kontekst. Bæredygtighed, strategi, etik, etisk ansvar.

6. semester. Afsluttende eksamensprojekt
Bacheloruddannelsen kvalificerer den studerende i de grundlæggende designfaglige discipliner og giver den studerende en grundlæggende indsigt i specifikke tekstilfaglige problematikker, metoder og teori.

Kurser

Undervisningen i Tekstildesigns på Bacheloruddannelsen introducerer til fagets fokusområder og designfaglige problemstillinger, der knytter sig til udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge.

Eksperiment, metode og kritisk analyse er centrale elementer på bachelorstudiet. Værkstedskurser og kurser i metode, teori og projekt bidrager til at styrke og konsoliderer den studerendes designfaglige kompetencer, der i kombination med det tekstilfaglige fundament danner afsæt for videre specialisering på kandidatniveau.

Tekstildesignere arbejder ofte i tværfaglige sammenhænge med andre designbrancher. Ud over fagrettet undervisning på bachelorstudiet i tekstildesign, vil de studerende også møde tværgående undervisning imellem fagene på instituttet og tværgående undervisning på tværs af institutterne og skolerne, samt ekstern undervisning, der er rettet mod andre uddannelsesinstitutioner eller erhvervsvirksomheder.

Sprog

Undervisningen på Bachelorstudiet udbydes på dansk, med mulighed for vejledning på engelsk.

Astrid Krogh ”Sky I – III”
Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand