Kandidatprogram

Tværfagligt kandidatprogram

Konservatorskolen har ét kandidatprogram, der er fælles for alle studerende

Kort om Tværfagligt kandidatprogram

Konservatorskolen har ét tværfagligt program, hvor studerende fra de forskellige bachelorprogrammer blandes. Kandidatprogrammet udbygger den studerende bacheloruddannelse inden for aktiv og præventiv konservering.

Programmet består i det første studieår af fælles undervisning, fagspecifik undervisning og mulighed for praktik og på andet studieår afsluttes uddannelsen med at gennemføre specialet.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser, virtuel undervisning, ekskursioner, gruppearbejde og workshops. Den studerende skal både arbejde individuelt og løse opgaver i grupper.

Størstedelen af undervisningsmoduler er valgfrie, så den studerendes kan skræddersy uddannelsen efter interesser i moduludbuddet eller følge relevante moduler på andre højere uddannelsesinstitutioner. Valg af emne i specialet vil yderligere kunne specialisere eller generalisere den studerendes faglige kompetenceprofil inden for et bredt arbejdsmarked.

Kandidaten opnår på udvalgte områder en viden, der er baseret på højeste niveau af international forskning inden for konserveringsfaget. Specialiseringen kan fokusere på konservering, forskning eller andre relaterede fagområder inden for humaniora og naturvidenskab, eller den studerende kan følge moduler, som giver indsigt i flere materialetyper end de grundlæggende fra bachelorprogrammet, og dermed udvide viften af arbejdsområder.

Genveje