Om programmet

Programmet er del af konservatoruddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Undervisningsmål

Konservatorskolens kandidatuddannelse udbygger den studerendes bacheloruddannelse inden for aktiv og præventiv konservering med en valgt specialisering. 

Kandidatuddannelsen kvalificerer den studerende til ph.d.-uddannelse i konservering, specialiserede eller ledende stillinger inden for det konserveringsfaglige felt samt inden for kultur- og naturbevaring og i offentlige institutioner og private virksomheder. 

Den studerende skal selvstændigt kunne anvende og udfordre konservatorfaglige teorier og metoder samt udarbejde effektive og innovative løsningsforslag i en professionel sammenhæng.

Kandidaten bliver i stand til kritisk at forholde sig til disse fagområders viden samt til at identificere relevante videnskabelige problemstillinger. Kandidaten behersker videnskabelige metoder og udstyr inden for ovennævnte, udvalgte fagområder samt generelle færdigheder, der er knyttet til beskæftigelse inden for konservering, restaurering og bevaring. Kandidaten er i stand til at vurdere og udvælge videnskabelige metoder, udstyr og løsningsmodeller i forbindelse med konservering og restaurering samt til at opstille nye analyse- og løsningsmodeller. 

Endvidere er kandidaten i stand til at formidle og diskutere konserveringsfaglige og –videnskabelige problemstillinger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister. Kandidaten har kompetence til under ansvar selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre konserveringsfagligt og tværfagligt samarbejde som konservator samt til at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Opbygning

Kandidatuddannelsen er belagt med i alt 120 ECTS-point, hvilket svarer til en studerendes fuldtidsarbejde i 2 år.

Kandidatuddannelsen består af følgende elementer: 

  • Undervisningsmoduler + eventuel praktik 60 ECTS
  • Speciale 60 ECTS
Undervisningsform

Undervisningen er placeret på de første to semestre og er en blanding af forelæsninger, kurser og seminarer, workshops, som gennemføres individuelt og som gruppearbejde.

Konservatorskolens moduludbud har obligatoriske moduler i starten af 1. semester, men moduludbud overgår derefter til valgfrie moduler og praktik.

I studieprogrammet, der foreligger hvert år i august, findes en detaljeret oversigt over de kommende 2 års undervisning, herunder ECTS. 

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg