Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Programmet giver den studerende et solidt praktisk, kunstnerisk og teoretisk fundament, for at denne kan specialisere sig videre på et af Designskolens kandidatprogrammer og selvstændigt sætte sit præg på en fremtid med endnu ukendte medier og kommunikationsstrategier.

At kunne visualisere så frit og præcist som muligt er fundamentalt for programmet, og der arbejdes med at indøve, eksperimentere med, og udvikle, metoder og håndværksmæssige færdigheder til at udvikle visuelle koncepter og omsætte disse til konkrete designløsninger.

Der arbejdes både med trykte medier, som f.eks. magasiner og plakater, digitale medier, som f.eks. websites og apps og rumlige medier, som f.eks. wayfindingsystemer og emballage, og med at skabe sammenhængende løsninger på tværs af medierne. Der arbejdes ikke kun med formgivning til de forskellige medier, men også med formgivning af medierne selv.

Studiet spænder fra meget konkrete og erhvervsnære, til mere analytiske og eksperimenterende designopgaver. I alle typer opgaver er praksis, kunstnerisk arbejde og teori tæt sammenvævet.

Opbygning

Målet med programmet er at gøre den studerende sikker i egen faglighed, således at fremtidige udfordringer trygt og nysgerrigt kan mødes med en viden om at egne evner, såvel analytiske, metodiske som håndværksmæssige er på et højt niveau.

At kunne artikulere sig visuelt er fundamentalt for programmet og derfor vil visualisering i programmets første fire semestre ligge som et selvstændigt fag parallelt med programmets projektopgaver og fra tid til anden gribe ind i disse.

Visualisering vil både styrke evnen til at skitsere / tænke gennem tegning, og til at gengive iagttagelser og understøtte fortællinger visuelt. Dette betyder ikke, at der ikke er fokus på at kunne kommunikere visuelt i projektopgaverne, men blot at faget sikrer og styrker en stadig øvelse af nogle helt fundamentale færdigheder.

Det er afgørende for fagligheden at den studerende øver sig og opbygger erfaring med fagets værktøjer og metoder i alle typer af opgaver. Øvelsen og progression i læringen at lagt ind i programmets struktur på en sådan måde, at de grafiske grundfærdigheder introduceres og øves grundigt på de første semestre, og til stadighed øves på de efterfølgende semestre, samtidig med at opgaverne bliver mere komplekse og omfanget af medier, metoder og teoretisk viden som den studerende skal bringe i anvendelse øges.

Den studerende vil i løbet af programmet bevæge sig mod en stadig større grad af selvprogrammering.

Fordelt på programmets semestre er progressionen overordnet tænkt som nedenstående:

1. semester
Tegn & udtryk
Fokus på det trykte medie og grundig øvelse af grafiske grundfærdigheder, som f.eks. typografisk opsætning, tegning, billedkomposition, farvelære og kalligrafi.

2. semester
Den visuelle fortælling
Værktøjskassen udvides til også at omfatte arbejde med blandt andet digitale medier, interaktion og narrativitet.

3. semester
Visuel identitet & tredimensionalt objekt

Her udvides de medier der arbejdes med til også at omfatte objektet, f.eks. i form af emballage, og der vil blive blandt andet blive kigget nærmere på forskellige materialers egenskaber og objektets forhold til kroppen og sansningen.

4. semester
Designmetoder
Evnerne til at reflektere over en designopgaves komponenter og egen praksis skærpes på dette semester, hvor arbejdet med de analytiske og designmetodiske færdigheder vil få en høj grad af fokus.

5. semester
Rummet som kontekst og medie
Her vil der blive arbejdet med grafikken i en større rumlig sammenhæng, f.eks. i forbindelse med en event eller en udstilling. Der vil både blive kigget på de tekniske aspekter, herunder f.eks. udformningen, produktionen og monteringen af skilte, og på forhold som forbrug, identitet(er) og strategi.

6. semester
Bacheloropgaven
Semesteret indledes af et forløb med en overordnet ramme som den studerende kan løse en opgave indenfor ud fra egne særlige faglige interesser. Det er en øvelse i den mere specifikke faglighed forud for selve bacheloropgaven, som ligger i semestrets anden del.

Kurser

Den studerende vil i løbet af programmet komme til at opleve en række forskellige kurser, som vil være indlejret i, og understøtte, de overordnede projektforløb. Der vil f.eks. være kurser i farvestyring, i opsætning af tekst i håndsætteriet, i trykteknikker, i programmering, i materialelære og i researchmetoder.

Sprog

Undervisningssproget er dansk.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand