Analysis of substrate materials and preparatory layers and techniques in Christen Købke’s oil paintings on paper and board at the National Gallery of Denmark

Navn
Sonia Maria Reindl Jacques
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2018

Som papirkonservator med interessen for materialer, teknikker og kunst på papir, kan olie skitser på papir repræsentere nogle komplekse bevarings problemstillinger, De er især vigtigt og betydningsfuld som eksempel af bidrag til udviklingen af teknikker og materialebrug i Den Dansk Guldalder.

Indledende undersøgelser på Christen Købkes olie skitser på Statens museum for Kunst, viser udstrakt grad af misfarvning mens andre ikke gør det og en mulig hypotese er at

præpareringsteknikker og materialer muligvis påvirker graden af misfarvning. Forskningen undersøger relevante materialer og teknikker brugte i et udvalg af Christen Købkes oliemalerier på papir og pap. Ved brug af analysemetoder som visuel, makro, mikroskopiske og røntgenundersøgelser, multi- spectral og analytisk fotografi, farvesnit analyser og Fourier Transform Infrared Spektroskopi, FTIR/ATR. Undersøgelser af den komplekse stratigrafiske opbygning i de oliemalerier på papir og pap

kombineret med en tværfaglig, sammenlignende tilstandsvurdering bruges som en understøttelse til en præventive konserveringsplan for fremtidige udstillinger og opbevaring.

Key words
Danish Golden age oil sketches, Christen Schillerup Købke (1810–1848), Landscape painting, Paper production in the late 18th & early 19th century, Millboard, Academy board, Watermarks, Sizing, Grounds, Analytical photography, Cross section analysis, Multi spectral imaging, Fourier Transform Infrared Spectroscopy-FTIR and ATR analysis.