Bagbeklædninger til lærredsmalerier

Navn
Anne Thøgersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2017

Dette speciale omhandler bagbeklædningers mulige klimastabiliserende effekt på lærredsmaleriers mikroklima.

Emnet undersøges gennem eksperimentelle forsøg i henholdsvis et naturligt klima på ydervæggen i et historisk hus og ved accelererede temperatursvingninger, mens en kvalitativ interviewundersøgelse giver et indblik i danske konservatorers aktuelle praksis.

Formålet er at belyse mekanismerne i dannelsen af maleriers mikroklima, samt at vise hvordan forskellige bagbeklædningsmaterialer kan påvirke dette. Desuden undersøges det, hvordan klimaet bag blændrammen afviger fra maleriets øvrige mikroklima med henblik på at udvikle en bagbeklædning, der kan efterligne blændrammens mikroklima og dermed skabe ensartethed i mikroklimaet bag lærredet.

Resultatet viser, at damptætte bagbeklædningsmaterialer dæmper omgivelsernes RF-svingninger markant, mens der ved temperatursvingninger opnås gode resultater med en isolerende bagbeklædning placeret nær lærredet.