Bergverksmuseum i Kongsberg

Navn
Erik Aasberg Oma
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016

Oppgaven har som formål å komme med et bud på et nybygg for Norsk

Bergverkmuseum på Kongsberg i Norge. Innlandsbyen Kongsberg har

gitt et stort bidrag til norsk gruvehistorie.

Norsk Bergverksmuseum forvalter, bevarer og vedlikeholder verdens

største samling av trådsølv hentet ut fra gruvene ved Kongsberg

Sølvverk, og Norges Banks samling av mynter, medaljer og produksjonsutstyr.

Naturrom
Perspektiv
Situasjonskart
Kryssningspunkt
Det skulpturelle element
Ned i mørket
Det skjulte nettverk
Monter
Opp i lyset

Program