Bevaring af historiske interiører bestående af tværfaglige materialegrupper - Kan ”Decision Making Model” anvendes som beslutningsmodel?

Navn
Micka Steinrud
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2016

Dette speciale omhandler, hvordan man ser på et historisk interiør med de mange forskellige materialegrupper der indgår idet.

Hvordan bliver en bevaringsplan besluttes, benytter man en decision making model, eller vil den være et hjælp til, at nå frem til det bedste resultat for bevaringen af et interiør. I specialet er der taget udgangspunkt i Kongens Gemak på Rosenborg Slot, hvor der vil være fokus på tre monumentale genstande i rummet. Disse genstande er: kaminen, gobelinerne og vægpanelerne.

Genstandens proveniens vil blive undersøgt, samt deres historik inden for håndtering af
vedligeholdelse og konservering. I opgaven vil genstandene og Kongens Gemak blive forsøgt indført i en egnet decision making model, for at belyse om dette kan være et passende redskab, til at når frem til en bevaringsplan.