Bibliotekets Skaberværelse, Tingbjerg

Navn
Martin Krogh
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
År
2016

Bibliotekets Skaberværelse, Tingbjerg (BST) er et rum for samskabelse i Tingbjerg bibliotek i København. Det er et pilotprojekt der sigter mod et nyt form for rum i biblioteket med skabende aktiviteter og de møder mellem mennesker der opstår her, som det helt centrale. Gennem at skabe sammen bliver information omsat til viden og  deling bliver til en følelse af fællesskab. BST sætter viden i spil og skaber viden ved at eksperimentere med materialer, rum og møderne mellem meget forskellige aktører i rummet. BST indfanger viden ved at arkivere og videregive historierne som udspiller sig og ved at gøre disse tilgængelige online (www.biblioteketskaber.dk)

Eksperimentet, BST, startede i februar 2016 på initiativ af Gaia Colantonio og Martin Krogh (MA-codesign kandidatstuderende) i samarbejde med Sissel Olander (researcher ved CODE) og TIngbjerg bibliotek.

10 bud 10 objekter og 10 film

Projektet endte ud 10 bud som er mine anbefalinger og råd til hvordan man kan skabe denne form for nye rum i biblioteket på en bæredygtig og inkluderende måde. De 10 bud er sammenstillet med 10 objekter og 10 film som til sammen udgør en installation placeret i skaberværelset. Samtidigt er denne viden og information samlet på hjemmesiden www.biblioteketskaber.dk som dokumenterer, arkiverer og fortæller historierne om hvad der foregik i bibliotekets skaberværelse.