Bo, bruka, tillpassa

Navn
Carl Oscar Fredrik Elfving
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016

Projektet tager udgangspunkt i bosætning, som en foranderlig aktivitet. Nye livsmønstre og familiesammensætninger, mangel på billige boliger og høj tilflytning til storbyerne, stiller nye krav på hvordan vi tænker bosætning i byen. Opgavens intention har været at tegne en robust grundstruktur, der kan møde nye behov og forandrede forudsætninger over tid: en bygning til at bo, bruge og tilpasse.

Projektet  skriver sig ind i den almene tradition og en ny tendens indenfor alment dansk boligbyggeri; billige lejeboliger af høj kvalitet kan bygges i attraktive områder gennem at beboerne selve står for vedligehold og indretning af boligerne. Dette bidrager dels til at bygnings- og driftsomkostninger kan holdes på en forholdsvis lav niveau, men det betyder også at beboeren selv, kan være med til at påvirke den fysiske udformning af sit eget hjem.

 

Projektets form er vokset frem af forholdet mellem de generelle generiske problemstillinger og det konkrete site.  Bygningens hovedmotiv, med gavle der relaterer til kvarterets uafsluttede karréer,  og forlængede sadeltage der trækker lys ned til gården, giver både lys og dynamik til det offentlige gårdrum. Alle indgangspartier ligger i gården. Det skaber aktivitet og liv, og gør gårdrummet til et vigtigt mødested. Bebyggelsen indeholder, foruden tagterrasser op mod den tilstødende bygning, fællesrum, vaskeri og værksted. Fællesfaciliteterne ligger ekstrovert i mødet med byen og er placeret i stueetagen, i forbindelse med portene.

 

Visualisering fra Ørnevej

Bebyggelsen indeholder et varieret udbud af lejligheder, for at sikre en blandet beboersammensætning. Husene er konstrueret af bærerende tværskillevægge i beton, der spænder hele bygningen igennem. Tag og facade er beklædt med forpatinered mørkegrå zink med baner forskellig bredde, hvor falsningen binder tag og facade sammen i ét. Zink er et langlivet og vedligeholdsfrit materiale; og tillader samtidig et skarp-skåret profil i gavlene og de steder, hvor taget folder ned og skaber terrasser.

 

Som beboer er man del af et bomæssigt fælleskab og står samtidig selv for indretning og vedligehold. Grundstrukturen indeholder storrumsboliger med badeværelse, opbevaring og basiskøkken, hvor det hen af vejen er op til beboerne at indtage strukturen. De kan vælge at flytte ind og bo i boligen som den er, eller anvende møbler som rumdelere, eller etablere lette skillevægge selv eller ved hjælp af en håndværkere, udbygge køkkenet eller hvad man ellers har brug for. Alle installationer er placeret i de tværgående betonvægge eller badeværelsets vægge, så beboerne selv kan indrette boligen uden at skulle arbejde med hverken el eller VVS. Uanset størrelse er grundindretningen ens i alle boliger. 

 

Projektet presenteres i sort streg i sin grundstruktur, medens den røde streg i tegningerne repræsenterer det liv der tilkommer over tid.

Lejlighederne er organiseret rundt om det centrale trapperum. Indgangzonen er en tilbagetrukket niche, der danner overgang mellem det fælles trapperum og de private lejligheder. I tilfælde af forandrede pladsbehov, er trapperummet forberedt til at beboeren kan lave en åbning fra den ene eller anden side og etablere et ekstra værelse. Det er i trapperummets void at projektets største fleksibilitet ligger. Tillægsværelset kan høre den ene eller de andre lejligheder til, og i tilfælde af at det ikke længere er nødvendigt, kan det fjernes. At tillægge og fjerne værelser, er et lejetillæg og styres af boligforeningen.

 

Trapperummet er forberedt til etableringen af et let trædæk samt en brandsikret væg mod trappen. Alle materialer er lette og nemt tilgængelige, og selve etableringsarbejdet er et relativt simpelt. Ved etableringen af et ekstra værelse skabes en tilsvarende, åben situation på etagen ovenover. Det åbne dæk kan bruges som et fælles opholdssted, orangeri eller plads til leg.

 

Projektets centrale idé, ligger til dels i måden bygningen indskriver sig i sine omgivelser; med en skarpskåret figur - der hører til og samtidig skiller sig ud, og i sin omfortolkning af opgangshuset. Hensigten er at skabe forudsætninger for fælleskab i et fleretagers hus, hvor man kan tilpasse sin bolig over tid, selv om man bor til leje.

Visualisering af trapperummet

Afgangsprogram

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand