CosmosHallen - Fra industrihall til inkluderende kulturhus

Navn
Karoline Hoel Sandberg
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Spatial Design
År
2017
Inngang fra nord

 

Prosjektet handlet om en transformasjon av CosmosHallen, fra en gammel
kassert industribygning, til et inkluderende og varmt kulturhus med fokus
på en foajé. Forslaget er designet til bruk for kultur-organisasjonen
KulturCosmos i Viby Sjælland, i Roskilde Kommune.

Oppgaven tok utgangspunkt i FN målet 11.7 som lyder: ”Innen 2030 skal vi gi alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgjengelige offentlige steder og grønne områder, særlig for kvinner og barn, eldre og handicappede.”

En liten kommentar til målet vil så være å stryke "særlig for kvinner og barn, eldre og handicappede" og heller sette inn "for alle", som også inkluderer menn.

 

Plantegning med kontekst, stueetasje og 1. sal

Funksjonene er plassert i to etasjer langs den østlige side, foajéområdet er plassert langs funksjonene, med en balkong og ulike sitteområder. Foajeen skaper et møtepunkt mellom funksjonene, og det multifunksjonelle hall- og sceneområde i den motsatte siden. I det hallområdet på midten kan man holde ulike aktiviteter: store konserter, mindre konserter, loppemarkeder, teaterforestillinger, og ulike workshops. Langs sørsiden vil det være mulighet til å sitte ut mot den solfylte siden, der man også kan åpne opp ut mot den grønne parken som vil komme med i den nye masterplanen. På det øvre nivå vil det være en takterrasse og en utehage. De nye nivåer er flate og det er installert en elevator midt i bygningen, dette vil gjøre at alle, uansett gangvanskeligheter kan komme til alle deler av bygningen. Det er kafé og sittemuligheter rundt om i hele kulturhuset, noe som gir de besøkende en frihet til å sette seg der de måtte ønske, og skaper dermed også flere møtesteder i den lille byen.

Foajeen er dekket med eikelameller både utenfor de store glassflater og innenfor på veggene. Lamellene har et mønster som bygger på melodien fra en 80-tall dansk popsang. Innenfor vil man kunne røre ved disse veggene, som ruller idet håndoverflaten berører lamellene. Da man møter på en avgrensende dørkarm, signaliserer dette et stoppsignal som med fordel kan brukes for folk med synsnedsettelser. Rundstokkene gir også en akustisk effekt, da lydbølgene vil spres i møte med den runde overflaten. Det er også akustikkplater på baksiden av disse lamellene, samt i tak og sidevegg i hallen, som vil skape en mer behagelig akustikk. Eik blir ytterliggere brukt i gulv, på trapper, og foran benker, og gir en helhet og varme til rommet. I gulvet går mønsteret skrått likt som den spisse dråpeformen som definerer det nye bygget, Dette skaper retning mot funksjoner eller trappen, og bryter med de gamle keramikkflisene. Trappen binder de to nivåer sammen med en rett form som avrundes i toppen.

Visualisering av foajé mot nord

Hallen som kulturhus blir en funksjonell og synlig møteplass i midten av Viby Sentrum der folk kan møtes både til dag- og aftenaktiviteter, og diverse arrangementer. Det nye inngangspartiet og kafeen er noe Viby Sjælland og CosmosHallen trenger, og prosjektet vil bidra til å blåse liv i byen generelt. Bygget vil nærmest bli som et monument som skiller seg ut og tar vare på det gamle, mens det samtidig bringer nye tanker i spill.

 

Visualisering av foajé mot sør
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)