Dæmningens Brandstation

Navn
Anders Aalekjær Grønbech
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2019
Principsnit af transformeret anlæg

En Håndværkshøjskole - Transformation og addition til Dæmningens Brandstation.

Meget af det der bygges i dag udspringer af et samfund, der konstant forsøger at finde innovative løsninger for at effektivisere og optimere. Koncepter, innovation og branding er blevet vigtige parametre i samfundets forståelse af arkitektur. En arkitektur, der primært taler til hjernens logiske forståelse frem for kroppens sanser.

Dette er sket på bekostning af kvaliteten af håndværket, detaljeringen og materialernes egenskaber.

Håndværket, den særlige opmærksomhed for detaljen og relationen til menneskekroppen, ligger ikke så langt tilbage. For blot et par generationer siden var disse aspekter altafgørende i arkitekters arbejde. Denne opmærksomhed og kunnen har mange desværre glemt, og dette har påvirket arkitekturen.

God arkitektur burde derfor ikke udspringe af “den gode idé” eller det bedste koncept, men derimod af at studere den arkitektur, den akummulerede viden, som allerede findes, og som vi ved fungerer og bevæger os.

 

 

Eksisterende forhold

Intention

Mit afgangsprojekt omhandler et grundigt studie af Stadsarkitekt F. C. Lunds funktionalistiske brandstation fra 1945. Studiet har haft nøje fokus på forholdet mellem tektonik, materialitet, funktion, detaljering og proportionering. Dette med henblik på, på bedst mulig vis, at finde nye funktioner til de eksisterende bygninger samt lave en ny addition der respekterer brandstationens oprindelige idé og arkitektoniske intention.

 

Opmålingstegninger

Brandstationen er nøje undersøgt og opmålt for af kunne forstå stedets identitet, logik, struktur og arkitektonisk idé.

Fænomenologisk registrering

Projektet tager udgangspunkt i en grundig fænomenologisk registrering der sammen med opmålingstegningerne har dannet grundlag for projektet

Album
Motiv

Skitsering

Skitseringen undersøger stedets potentiale, i funktion, rum, materialitet og sammenhængen med værkets øvrige bygninger.

Skitsering 1:500
Skitsering 1:500
Konstruktionsmodel
Nyt værksted model 1:33
Model 1:200, der viser de eksisterende bygninger og den nye addition der indeholder værksted og faglokaler

Tegninger 1:500

Tegningerne i skala 1:500 viser projektet og dets overodnede komposition, rumlige forøb og relation til byen

Situationsplan 1:500
Snit gennem byen 1:500

Tegninger 1:50

Tegningerne i 1:50 tager udgangspunkt i den nye værkstedsbygning og det nye gårdrum der skabes mellem værksktedsbygningen og den eksisterende Remisebygning. Skalan 1:50 viser de rumlige forhold, relationen mellem inde og ude, bygningens takt og de konstruktive principper

Snit gennem værksted og nyt gårdrum 1:50
Nyt værksted opstalt 1:50
Nyt værksted plan 1:50

Tegninger 1:5

Tegningerne i 1:5 har til formål at sikre projektets håndværksmæssige kvalitet. Detaljen og den helt nære skala er det man som menneske oplever helt tæt på, og derfor har denne enorm betydning for hvordan projektet opleves. Detaljerne er en nyfortolkning af brandstionens eksisterende detaljer og dette er med til at binde det nye sammen med det gamle.

Ovenlysdetalje 1:5
Tagfodsdetalje 1:5
Sokkeldetalje 1:5
Beklædningsprincip axonometri

Visualiseringer

Nyt værksted og nyt gårdrum
Ny værkstedsbygning
Remisebygning og nye faglokaler

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand