Dekorerede glaslofter, En undersøgelse og analyse af malermester Spenners patentsag og tre cases

Navn
Mia Østerlund Sterregård
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2018

I specialet undersøges malermester Peter Nicolai Spenners patentansøgning, som er en primær kilde. Spenner fik i 1856 fem års patent på at udføre dekorerede glasplader til lofter og vægge i Danmark.

Ud over patentansøgningen er der anvendt tre dekorerede glaslofter som empiri. Der er foretaget analyser på et fragment fra hver af de tre cases for at undersøge den tekniske opbygning af disse og glaslofterne i deres helhed. De skadesfænomener, der oftest opstår på dekorerede glaslofter, undersøges, og der ses på, hvorledes en konservering, restaurering og en eventuel rekonstruktion af manglende glasplader kan foretages.

Undersøgelsens resultater viser, at Spenners patentansøgning indeholder meget få, men væsentlige oplysninger om den tekniske opbygning af dekorerede glaslofter i Danmark. De tre undersøgte cases viser både eksempler på farvelag, der er bygget baglæns op på glaspladen, som et hinterglasmaleri, og anvendelsen af et overførselsmotiv.

De skadesfænomener, der opstår på dekorerede glasplader, er ofte knækkede og revnede glasplader, farvelag som delaminerer fra glaspladen, og smuds som lægger sig under dette. En konservering og restaurering vil ofte være målrettet disse skadesfænomener.