Den slutna cirkeln: Kallbad på kanten mellan kultur- & naturlandskapet

Navn
Johan Stenbeck
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2018
Bakgrund

 

Projektet utspelar sig i örlogstaden Karlskrona på Sveriges sydöstkust. Sedan staden grundades 1680 har dess utveckling präglats av den svenska flottans intressen men står idag inför en omställningsprocess. Önskan om att omprofiliera sig från en militärt inriktad produktionstad till en kultur- & utbildning stad har idag blivit en allt viktigare fråga för kommunens politiker.

I slutet i av 1990-talet blev Karlskrona upptaget på UNESCO:s världsarvslista för sitt rika natur- & kulturarv, ett erkännande som har blivit besöksnäringens grundpelare och fokus för stadens nya inriktning. Men hur kan stadens utveckling möta globaliseringens krafter på ett lokalt förankrat plan?

Projektet undersöker det här gränslandet och ställer frågor om hur ett tidigare otillgängligt känsligt natur- & kulturlandskap kan tillgängligöras ut efter ett globalt och lokalt perspektiv.

Kallbad på kanten mellan natur- & kulturlandskapet

Samlingsnamnet för den övergripande strategin har fått "Den slutna cirkeln" där ett kallbadhus på ön Högaholm och dess södra spets fungerar som platsens sociala katalysator. Projektet har utforskat två huvudsakliga strategier för att kunna tillgängligöra ön i Borgmästarefjärdens sammanhang:

1. Fysiska förbindelser mellan öarna som kan skapa en cirkulär upplevelserutt kring Borgmästarefjärden där Högaholm blir länken som sluter cirkeln runt staden och öppnar upp för ett motion och rekreationsstråk som framhäver natur- & kulturlandskapet.

 2. Inskrivning i områdets marina kultur och skärgårdstrafik där kallbadhuset fungerar som ankomstplats och portalen till ön.

Kallbadhusets geografiska placering - i gränslandet mellan de boende och de besökande, på kanten mellan kultur- & naturlandskapet - skapar en unik mötesplats där ett lokalt- & globalt perspektiv bokstavligen förenas under samma tak.

Den slutna cirkeln kring Borgmästarefjärden
1/4
Inspiration från förbindelse strukturer i området...
...kombinerat med byggnadsverket Hokvinden...
...skapas en ny struktur...
...som ramar in och framkallar landskapets existerande kvalitéer.

Upplevelse inriktad arkitektur

Badhuset har som utgångsläge att förstärka platsens existerande stämning och atmosfär, där taket fungerar som inramning och framkallning av platsens inneboende kvalitéer. Byggnaden iscensätter på så vis platsen föränderlighet
där upplevelsen av att besöka kallbadhuset varierar utefter tidpunkt, årstid och väderförhållande. Atmosfären kan närmast spåras till den arkitektur som finns i ett båthus och som är ett exempel på skandinavisk arkitektur där man blir uppmärksam på relationen mellan vatten, ljus & stämning.


Byggnadens uppdelning av en intim & offentlig sfär

 
På byggnadens utsida definieras rummet av bryggans karaktär som seamless övergår till upplevelsen av att röra sig genom landskapet mot toppen av ön. I andra delar av byggnaden, exempelvis ankomst platsen för kanoter och kajaker så skapas en mer intim atmosfär där gränslandet mellan inne och ute blir utmanat.

Byggnaden får på sätt en uppdelning: en offentlig utsida - som inriktar sig på att relatera till kulturlandskapet och erbjuda skydd från väder och vind - och en insida som ramar in och skapar en egen intim värld. I badhusets hjärta ställs upplevelsen på sin spets då ljuset leds ner i byggnaden och filtreras via ett innertak av ekträ. En detalj som är med till att förstärka upplevelsen och där visionen om att rummets atmosfär kan försätta besökaren i en alternativ sinnesstämning blir utforskad.

1/3
Badhusets offentliga utsida och ankomstplats
Badområde och ankomstplats för kajak- & kanot resenärer
Kallbadhusets hjärta

Badhuset som ett slutet system

Byggnadens strävan efter att bjuda in till en egen värld uttrycker sig också då den ligger “off grid”. Byggnaden är ett slutet system som tar hand om sitt restavfall med hjälp av infiltrationstankar som placeras i byggnadens betongfundament. Detta för att inte belasta ön eller omgivningen med påfrestande infrastruktur. Det är en lösningen som går att hitta i skärgårdens flera hamnar, där en tankbåt emellanåt lägger till för tömning.

Byggnadens betongfundament uttrycker även byggnadens ryggrad och fungerar konstruktivt för att hjälpa till att hålla uppe taket, men fungerar också som barriär mellan de intima rummen i badhuset och dess offentliga utsida.

 

Program - Den slutna cirkeln: Kallbad på kanten mellan kultur- & naturlandskapet

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Good health and well-being (3)
Sustainable cities and communities (11)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand