Det hemmelige hus

Navn
Julie Hunæus Reuther
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2017

DET HEMMELIGE HUS

RUM TIL FORDYBELSE

Projektet udspringer af fascinationen af et sted: En nedbrændt bygning på Klerkegade i København, oprindelig opført af Den Danske Frimurerorden i 1867-69. 

Branden blev påsat sommeren 2015 og efterladte bygningens klassicistiske facade som en skal med et tomt indre, hvor historiens tidslige lag tegnede sig som spor på ydermurernes blottede inderside. 

Tomheden efter branden har ledt til et studie af fraværets nærvær - forholdet mellem rum og masse. Projektet er blevet udviklet udfra en diskussion af restaureringsholdninger, der kredser om koblingen mellem nyt og gammelt, atmosfære og tektonik.

Intentionen er at etablere et offenligt sted i den tætte by, hvor der skabes tid og rum til fordybelse. Den funktionstømte bygning transformeres og indrettes påny i et todelt program, der på den ene side udfordrer idéen om et nyt kontemplativt rum i byen og på den anden side spænder fordybelsen ud i ordets egentlige forstand, i form af et auditorium, bibliotek samt studie- og forskningsceller. 

 

"A powerful architectural experience silences all external noise; it focuses our attention on our very existence, and as with all art, it makes us aware of our fundamental solitude."

Juhani Pallasmaa, The Eyes og the Skin.

 

 

 

visualisering - Det kontemplative rum i vestfløjen
Situationsplan
Udsnitsmodel 1:33
Model af eksisterende forhold 1:200