Det Levende Hus - Et træakademi i Zaraysk, Rusland

Navn
Astrid Billev Petersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2016

Problemstilling

Projektet tager udgangspunkt i den russiske by Zaraysk, hvor jeg igennem et studie af det traditionelle russiske træhus Izbaen har tegnet et træakademi. 

I Zaraysk såvel som i resten af Rusland tager man ikke vare på den traditionelle træarkitektur som udgør en stor del af landets kultuarv, og der savnes en moderne bygningskultur med øje for kvalitet og håndværk.

Igennem en længere tid har byen Zaraysk haft et ønske om at udvikle og fornye sig, med henblik på at blive en mere attraktiv by dels for turister og dels for nye beboere. 

Hvordan kan man sikre, at en byggeskik lever videre? Hvordan kan man tilføre en by mere liv? 

Jeg mener, det handler om at flette de to spørgsmål sammen, og derved opstod tanken om et træakademi.

Ved at etablere et akademi ønsker jeg at vise, hvordan man igennem et væsentligt arkitektonisk tiltag kan styrke byens udvikling og identitet som kulturbevarende by. Hvilket på sigt kan danne ramme for en ny bygningskultur med afsæt i kulturarven, der kan sprede sig til andre byer. 

1/4
Det russiske træhus
Det russiske træhus
Detaljer
Samme hus - 3 måneders mellemrum

Den Levende skole

Selve akademiet søger at kombinere nye metoder indefor træbyggeri med tradtionelle måder at komponere en rumlig bevægelse og en rumlig oplevelse. Bygningen er konstrueret af CLT - cross laminated timber. Ved at bruge CLT som hovedkonstruktionsmateriale kommer man udover Izbaens konstruktive restriktioner og dermed er jeg mere frit stillet i designprocessen.

Akademiets indre fremstår ubehandlet, hvor træets gyldne karakter for lov at fylde rummene med lys og varme, hvilket er med til at give eleverne og lærerne unikke rum at arbejde i. Værkstederne er akademiets hjerte og det er her skolens aktiviteter udfolder sig mest livligt og larmende. Fra alle værkstederne ledes man igennem store porte direkete ud i et fællesgårdrum som binder akademiets tre bygninger sammen. Man træder ud på et fremskudt dæk som både fungere som huset fundament og som et ekstra opholdsrum, hvor man kan trække frisk luft mellem timerne. Gårdrummet møder byens omkringliggende boliger i en blød overgang i form af en trælund med forskellige træer såsom gran, ask og birk. Trætyper som går igen i akademiets bygninger og som blev brugt til at bygge de tradtionelle huse. 

Akademiets ydre facader er beklædt med fyr, som ligeledes står ubehandlet. Men i modsætning til de indre rum patinerer træet her langsomt og med tiden vil det fremstå levende i en mangfoldighed af grå nuancer. I to nicher ved værkstedsbygningen står to birketræer, hvis stammer kommer til at gå godt i spænd med den patineret facade beklædning. 

Det er en vigtig del af opgaven at få byen, bygningen og håndværket til at spille sammen. Projektet forholder sig derfor til tre forskellige skalatrin: Landscape, still life og portrait, lånt fra kunstens verden. 

Landscape: undersøger bygningens relation til byen.

Still life: undersøger bygningens indbyrdes relation, bevægelse igennem bygningen, lys og skygge forhold 

Portrait: undersøger håndværket i form af fx en bygningsdetalje. 

port detalje
Værkstedet
et studie af trapperummet
1/11
situationsplan
Plan - akademiets tre bygninger
Plan - nedslag ankomst, udstilling, værksted og klasseværelse
Tværsnit - Ankomst, reception og udstilling
Tværsnit - Niche og trapperum
Tværsnit - det åbne værksted og det forede klasseværelse
Bygnings detaljer
Perspektivisk snit i værksted og klasseværelse
View værksted
View værksted - kig ud niche
View værkstedet og den gennem gribende reol