Dobbeleksponering av et artifisiellt landskap

Navn
Solrun Marie Jakobsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2017

Prosjektets intensjon er å konstruere en  «klatreprotese» i Hong Kong. 
Utifra et etablert klatrefelt under the peak, tenkes protesen å tilføre, forlenge og tilgjengeligjøre stedet gjennom landskapelige grep i et gradert terreng, og en strategisk tilnærming som kobler stedet til byen i form av programmatisk relaterte nedslag. 
Klatreprotesen konstitueres utifra aktører i prosjektet, topologiske undersøkelser i det spenningsfelt kontekst utgjør, og etableres som fører og protesjé.  
Konstruksjonen er et arbeid med det vertikale landskap, og tilfører en superartifisiell innsettelse som arbeider med vekslingen, både av det naturlige og kunstig landskap, og den horisontale og vertikale bevegelse for bruker i feltet.