Dronninggård -Nyfortolkning af en landskabelig have ved Furesø.

Navn
Nicola Lykke Gliese
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Landskab
År
2017
Udmærkelser
VOLA-prisen
eksisterende fattigkær

Ved Furesøens østlige bred ligger det romantiske have-anlæg Dronninggård. Området består af et gammelt skovareal med snoede stier i et bakket landskab, hvori nogle få monumenter er placeret. Op til den oprindelige skov støder en yngre vådbundsskov på et lavbundsareal med et pragmatisk stisystem.

 

Den historiske have ved Dronninggård er i dag groet til og fremstår som skovområde. Projektet har haft til hensigt at genoprette den oprindelige romantiske have ved Dronninggård og samtidig nyfotolke området med et nyt natursyn. 

Den oprindelige have blev anlagt i en parforce skove hvor linjerne blev brugt som udsigtspunkter (Point de vués). Parforce skoven er et meget aktuelt emne da Nordsjællands par force skove er netop kommet på UNESCOs verdensarvliste. Projektet tager derfor fat i den oprindelige haveplan og fremhæver disse parforce-udsigtskiler, der ses som skår i skoven og  stråler ud fra slottet. Denne del af området kan tolkes som det statiske eller formelle landskab der ser tilbage på tidligere referencer, der kan beskrives som Kulturlandskabet.

 

Element katalog

Der er i dag meget fokus på at bevare og etablere mere lysåben natur i Danmark. I området ved Dronninngård findes et lavbundsareal der har potentiale til at blive en lysåben naturtype kaldet fattigkær. Projektet har derfor taget hånd om udfordringen om mere lysåben natur i Danmark og store dele af området omrdannes fra den vådbundsskov det er i dag til et lysåbent fattigkær med et varieret landskab. For at opretholde arealet som lysåbent vil flere drænkanaler fyldes op således, at vandstanden hæves og derved gør det svært for løvtræer at vokse op på ny. Vandet vil gøre området til et dynamisk landskab der ændrer sig over tid. Dette lysåbne fattigkær ligger i bynær kontekst og vil derved også kunne sikre bebyggelsen mod oversvømmelser og fremtidsikre området. Denne del kan ses som det 

 

Det nye naturlandskab adresserer  altså et aktuelt ønske om mere lysåben natur i Danmark, mens det oprindelige kulturlandskab tager fat om et kulturarvmiljø i form af de gamle par force linjer i skoven, samt de oprindelige landskabelige strukturer og elementer.

”Et Lillebillede af en stor Natur, - saaledes skulde den romantiske Have være. Programmet var fordringsfuldt. Ingen vigtig Landskabstype burde mangle, ingen karakteristisk Vegetationsform savnes.”
Christian Elling om den romantiske have, 1942

Afgangsprogram

VOLA-prisen

VOLA-prisen

Nicola Lykke Gliese modtog VOLA-prisen for sit afgangsprojekt. 
Juryen sagde bl.a.: "Nicola Lykke Gliese tildeles Vola prisen for sin markante og gennemarbejdede helhedsplan til det historiske landskabsanlæg Dronninggård ved Furesøen.Projektet genfremkalder grundtræk fra enevældens parforce landskab, retablerer havekunstneriske elementer fra den romantiske landskabshave og indstifter en række nye programmer i det historiske anlæg. ...I afgangsprojektet fremvises på eksemplarisk vis, hvordan metodiske studier af naturprocesserne og landskabs- og kulturudviklingen kan understøtte og udvikle en landskabskunstnerisk vision om et sammenhængende landskabsrum, der kobler fortid og nutid og udfordrer samtidsnatursynet."

 

 

 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand