En Akt; 'bymässig iscensättning'

Navn
Astrid Gabrielsson
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2017

I området Hackney Wick, Östra London, använder jag teatern som en strategi för att sammanbinda två landskapliga identiteter, Viktoria park och Queen Elizabeth Olympic park. Genom teaterns tematiker och scenografins organisering, utforskar jag min permanenta blick av landskapsfälten i representation av horisontella konstruktioner och söker efter att omvärdera områdets konturer som avgränsande. 

I läsningen mellan program och kontext ligger intentionen om att stimulera en relation till de lokala nätverk som idag finns i området Hackney Wick, som en reaktion på områdets accelererande planeringsideal.

‘Föreställningen’ formulerar projektets programmatiska tillstånd och knyter an till kontextens övergripande tematik omkring de olympiska spelen som har passerat i form av en temporär iscensättning.

“ Forestillingen undersøger synets primærprocesser, det sanseindtryk der sker inden en objektiv beskrivelse af den sete verden finder sted. Øjet danner et todimensionalt billede men hjernen korrigerer, og vi sanser tredimensionalt. Midt imellem findes et stadie hvor formen foreligger som en mellemting mellem flade og rum, et reliefstadie som synes mere åbent og afsøgende. Her findes betydningen svarende til en ufærdig, en mindre stabil, mere uafgjort og mere tænkende fase i sansningen. Her befinder forestillingen sig. ” 

Overskridelse af inderlige - og yderligere rum, Kirsten Dehlholm, kunstnerisk leder af hotel Pro Forma

Formuleringen öppnar fältet för att undersöka det rum som verkar mellan den 2dimensionella läsningen av en plats och resningen till det 3dimensionella verket, som strategi för en landskaplig och arkitektonisk bearbetning. I detta handlingsfält förankrar jag teatern och söker en vändning mellan de scenografiska ordningarna, från den bakomvarande logistiken till det exponerade scenrummet.

Med en uppmärksamhet på konturen avläser jag kontexten genom teckningsmässiga kartografier vilka noterar landskapets existerande signaturer, takter och avtryck. Kartografierna utvidgar min förståelse av utsnittets tillstånd och orienterar projektets intressefält kring rumsliga förskjutningar, övergångar och mellanrum. 

I läsningarna förbinds lokala och globala positioner, vilka kan växla värdering av sitens permanenta och temporära avtryck. Tegningarna förstås som operativa, vilka utväxlar nya relationer och sammanbindningar, och fokuserar nya typer av entréer till området. 

 

 

1/13

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand