EN FABRIK - Digital fabrikation og reindustrialisering i Københavns Nordvestkvarter

Navn
Magnus Thiemer Jensen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016

 

Projektet og studiet omkring det tager dels et teoretisk afsæt i de tendenser der sker og udviklingen inden for produktionsteknologien, og dels udgangspunkt i Københavns nuværende byudviklingstendenser og effekten heraf på den funktionsblandede by. Projektet er en hybridfabrik, der samler en række forskellige programmer og skaber et diverst miljø med produktionen som det samlende tema, og intentionen for fabrikken er at kunne indgå aktivt i byens liv og udvikling som en katalysator for videns- og erhvervsudvikling i Nordvestkvarteret.

 

 

Københavns udvikling og produktive byområder

 

Program

Fabrikkens primære kommercielle rolle er at fungere som en produktionsfacilitet for digital fabrikation og desuden som materialevarehus for små erhvervsdrivende i området. Herigennem manifesterer fabrikken sig både som et produktionshus med et regionalt kundeopland samtidig med at den styrker klyngedannelsen af små virksomheder lokalt. For at yderligere styrke væksten af små virksomheder og vidensdeling inden for digital fabrikation etableres et inkubator- og innovationsværksted med tilknyttede undervisnings- og kontorarbejdspladsfaciliteter.

 

Fabrikkens rolle som et socialt samlingspunkt i byen etableres gennem en kombination af spisehus, cykelværksted og cykelproduktion. Cykelværkstedet og -produktionen drives som socialøkonomiske virksomheder, der giver mulighed for opbygning af håndværksmæssige færdigheder for folk på kanten af arbejdsmarkedet, samtidig med at funktionerne giver mulighed for at indgå i fabrikkens bredere synergier. Spisehuset er det uformelle samlingspunkt for både fabrikkens daglige arbejdere, gæster og den brede offentlighed.

 

Nordvest oversigtsplan
Hovedplan
Længdesnit gennem fabrikken
Interiør visualisering
Konstruktionsdiagrammer
Opstalt vestfacade
Opstalt østfacade mod Frederiksborgvej
Længdesnit
Tværsnit
Eksteriør visualisering