En historisk mulighed

Navn
Rasmus Boysen Feddersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2018
Pladsen

Baggrund

I takt med at vi bliver flere mennesker på jorden og at befolkninngen i højere grad koncentreres i byerne står vi overfor en række udfordringer i forhold til måden, hvorpå vi planlægger og udvikler vores byer. Dertil kommer klimatiske udfordringer med mere ekstremt vejr. I Danmark, i særdeleshed større mængder nedbør.  Samtidig øges presset på ressourcer, hvilket betyder at vi skal udnytte de vi har for hånden.

Demografiske ændringer og befolkningstilvækst skaber et øget pres på udbuddet af boliger i Frederiksberg Kommune. Hvis Frederiksberg i fremtiden skal være en blandet by, medfører det et behov for særlige boligtyper som ungdomsboliger, ældreboliger og boliger, hvor flere mennesker eller familier kan bo sammen på mindre plads. Særligt boliger som den yngre del af befolkningen eller andre samfundsgrupper med lav indkomst kan betale.

Frem mod 2025 afvikles Frederiksberg Hospital. Samfundsmæssige og strukturelle ændringer med udpræget centralisering og teknologisk udvikling har gjort hospitalet overflødigt i sin nuværende form. Det efterlader et stort område, som står overfor en omdannelse fra hospital til en ny bydel som kan blive en del af løsningen af Frederiksbergs udfordringer.

Hospitalsområdet består af en række bygninger, der fortæller en historie om sundhedssektorens udvikling i Danmark gennem de sidste 100 år. En del af bygningerne er erklæret bevaringsværdige, mens flere af de andre bygninger indeholder forskellige kvaliteter, der kan udnyttes i en fremtidig udvikling.

Med projektet giver vi et bud på hvordan man kan udvikle et funktionstømt område, på en måde, hvor man får mest muligt ud af det tilstedeværende og hvor vi sikrer os mod fremtiden, uden at historien viskes ud. Vi giver et bud på en anderledes måde at udvikle et område end den måde vi ellers har set i København de seneste årtier, hvor fortiden viskes ud.

1:1000 - Rejst plan

Strategi 

Den overordnede strategi består af tre hovedgreb; styrkelse af stedets grønne karakter, koncentration af bygninger omkring en ny central plads og ny infrastruktur på menneskets præmisser. 

Området er i dag karakteriseret ved at have mange markante træer, der giver området en grøn karakter. Træerne er en tydelig del af stedets identitet. 

Derfor bevarer vi de eksisterende træer og fortætter ved at tilføre yderligere træer, i de mellemrum der bliver tilovers mellem bygningerne.

Ved at rydde op i den eksisterende bygningsmasse og lade områdets karakterfulde bygninger indgå i udviklingen føres stedets historie videre. Bygningsmassen koncentreres sammen med beplantningen langs områdets kant og efterlader en lysning centralt i området, som bliver områdets centrale knudepunkt.

I dag er en stor del af området belagt med asfalt i form af forbindelsesveje mellem bygningerne og parkeringspladser. I fremtiden vil infrastrukturen koncentrere sig om fem hovedveje, som fører fra kanten og ind til den centrale plads. Herudover bevares en del af området labyrintiske struktur som adgangsvej til bygninger. Resten af de belagte områder fjernes og omdannes til grønne mellemrum eller nye byggefelter.

 

Gårdummet

Nedslag

Med vores nedslag giver vi et bud på hvordan man kan tilføre nyt byggeri, som går i dialog med det eksisterende, samt udnytte eksisterende byggeri. Bygninger tilfører nye boliger med øget fokus på fællesskab og udnyttelse af fællesfaciliteter. I klyngen finder man 1-værelses boliger, bofællesskaber, familieboliger, fælles faciliteter og mere klassiske boliger i eksisterende rammer. Fællesskab og grader af privathed har spillet en særlig rolle i udviklingen af projektet.

Ved tilføjelsen af nyt byggeri arbejder vi med en tolkning af karakteristiske bygningsmotiver fra de eksisterende bygninger som soklen, facadebånd, porten og taget.

Et bofællesskab

Tektonik

En ny tilgang til udvikling kalder på nye byggeteknikker. De nye bygninger opføres med træ som det primære materiale med bærende konstruktion af CLT-elementer. Bygningerne placeres på skruefundamenter, som gør det muligt at bevare områdets træer, da indgrebet i landskabet er minimalt og ikke beskadiger rodnettet. 

Udadtil giver brugen af træ muligheden for at skabe en detaljering, der taler sammen med den man finder i de eksisterende teglbygninger, giver stoflighed og patinerer flot. Indvendigt bliver CLT-elementerne synlige som vægge og lofter i lejligheder og giver rummene karakter. Og på samme måde som i de gamle bygninger giver materialerne en klart aflæselig tektonik.

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand