et åpent fengsel -soning på Tuastad

Navn
Helga Marie Tveitaskog Vesterøy
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2017
straff forløp

De siste årene har det vært problematiske tilstander i den norske kriminalomsorgen. Det er lange soningskøer og flere av fengslene er utdaterte og har ikke mulighet for å følge rettsystemets utvikling. Dette er høyst relevant i Haugesund, som i mange år har stått på listen over steder som har behov for nye soningsforhold.


Den 28. Oktober 2015 besluttet Oslo tingrett at det skal være lovlig å overføre norske fanger til Norgerhaven fengsel i Nederland for å sone. Dette for å avlaste Norges overbelastede fengsler. Hele 226 innsatte skal sone utenfor landets grenser. 33 av fangene nektet å bli overført, de ble senere sendt på tvangssoning og har nå saksøkt den norske stat for brudd på menneskerettskonvensjonen.

Dette er dårlig kriminalomsorg, ettersom ikke bare de innsatte blir straffet, men også deres familie. Det bryter med kriminalomsorgens nærhetsprinsipp som sier at man skal ha mulighet til å sone sin straff i nærheten av sitt hjemsted. Med hensyn til rehabilitering er dette grunnleggende og man skal ha mulighet for å opprettholde kontakten med nærmiljøet mens man soner. Ved å sone langt borte fra sitt hjemsted risikerer man at den innsatte straffes i større grad ettersom det kan ta lang tid og komme tilbake til det samfunnet man har vært avskåret fra under soningen.

Samtidig er det markante endringer i det norske landbruk, som gjør at store deler av det norske landskapet gror igjen. Dette er ikke nødvendigvis en negativ utvikling, men på vestkysten er en økende forekomst av en uønsket type gran, sitkagran, utbredt.
Tresorten kjennetegnes med tett bevoksning og hurtig spredning, hvor eksisterende økosystemer forsvinner. Dette krever naturpleie i utsatte områder.

Videre er det et behov for å markere, bearbeide og vedlikeholde turstier i Norge. Dette er en sekundær problemstilling. Den handler om de innsattes aktiviteter som skal henvende seg til offentligheten. Dette vil synliggjør fengselets rolle, og gi tilbake til samfunnet. Denne form for vedlikehold av natur og turområder vil skape en positiv link til fengselet.

Prosjektet handler å knytte sammen nevnte problemstillinger. Et åpent fengsel vil være en lokal forankring for de innsatte og deres nærmeste. Et åpent fengsel være med å forkorte soningskøen, skape soningsforhold som fremmer rehabilitering og samtidig gi fengselsinstitusjonen et positivt profil utad.

visualisering plassering
diagrammer
områdeplan tuastad
situasjonsplan 1:200
landskapssnitt
detaljesnitt 1:20
visualisering celle kantine
sprengt perspektiv

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand