Et Bård Breivik museum

Navn
Knut Sanne Havnevik
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kunst og Arkitektur
År
2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunnen for avgangsprosjektet er studier av den avdøde skulptøren Bård Breiviks kunstneriske praksis. Museet føyer seg inn i det konkursrammede Bergens mekaniske verksteds industrielle formspråk og danner en inkluderende ramme rundt fortellingen om hans liv og kunst.

“I den tradisjonelle kunsten er ikke symmetri så viktig, for kunsten har alltid tatt utgangspunkt i menneskekroppen, og den er aldri perfekt symmetrisk. Ved at du tilstreber en symmetri, beveger du deg fra kunstens verden og over i en form for virksomhet som tangerer design. Det finnes to former for skulptur, og begge løper ut fra masse. Du kan ha et volum i hard masse og hugge vekk alt som ikke skal være der. Eller du har myk masse og bygger innenfra og ut, som regel i leire. Så støper du en bronsehinne, men da er jo skulpturen hul inni, den blir et skall.

Ideologien er likevel den samme: Massens tenkning. Men jeg opplevde at å lage et skall, en bøtte, et tak, et hus, en båt, har en annen problematikk, nemlig hinnen. Da er det snakk om en annen, folkelig tradisjon.”

- Bård Breivik: Begynnelsen intervju av Jan H. Landro

Bergens Mekaniskes Verksteds verft i Laksevåg er et stort område som står overfor en stor omveltning etter at verftet gikk konkurs i 2016. Det finnes planer om å bygge ut området med 100 000 m2 næringslokaler, men dette har jeg valgt å se vekk fra. Jeg ville komme med en alternativ løsning på utbyggelsen av stedet. Prosjektet er et mindre nedslag som skal sette en tone for videre utbyggelse. 

Mitt hovedfokus har vært å tegne et museum basert på min tolkning og fasinasjon av Bård Breiviks interessante liv og kunst. Innsikten han har tilegnet seg på sine reiser rundt om i verden og hans arbeid med båtformene i «Partitur for en lengre samtale» har stått sentralt i utviklingen av et koblingspunkt mellom kunstneren, stedets historie og byen Bergen. 

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)