et flygtningeproblem, et samfundsproblem, en merværdi

Navn
Bastian Juul Andersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Industriel Design
År
2016

Traditionelt har designeren som udgangspunkt haft fokus på æstetik og funktion i forbindelse med konkrete produkter. Designfaget vil i stigende grad indgået som et nødvendigt element i mere samfundsmæssige, generelle problem løsninger lige fra systemer til varetagelse af ældreplejen over løsning af infrastrukturproblemer og udvikling af betalingssys temer til udfordringer i forbindelse med lokale, nationale eller globale kriser.

Projektet tager udgangspunkt i den aktuelle flygtningekrise, som foruden en række menneskelige, økonomiske og politiske problemstillinger indeholder konkrete udfordringer med at skaffe beboelse til tusindvis af flygtninge, som står overfor en kompliceret integrationsproces.

Projektets vision er at bidrage til en løsning af det akutte samfundsproblem, som kræver boliger til tusindvis af nye borgere som modtager asyl i Danmark.

Ambitionen er gennem samarbejde med andre faggrupper at skabe beboelser, som samtidig bidrager til at skabe integration for beboerne.

Ideen er at udnytte de vandarealer, som mange danske byer råder over, og som udgør en del af ”byens puls”. Det skaber mulighed for en attraktive beliggenheder og en direkte adgang til det samfund, beboerne er en del af. Uanset om boligerne benyttes som flygtningeboliger, som ungdomsboliger eller af andre grupper, f.eks. studerende.

Projektet vil således foruden at løse et akut samfundsproblem skabe en blivende merværdi for samfundet.

Modermdul og Supplementsmodul sat sammen
Modermodul
Suplementsmodul

Projektet er bygget op omkring to boligmodultyper. Et modermodul, som er kernen i alle beboelser, og et supplementsmodul, som fungerer som udvidelsesmulighed for modermodulet.

Modulerne placeres på flydepontoner i beton, der er dimensioneret, så der kan indrettes terrasser i forbindelse med modermodulet. Modermodulets dimensioner er 6 x 4,5 meter, supplementsmodulets 3 x 4,5 meter.

Modermodulet har et bruttoareal på 27 kvadratmeter ekskl. terrasseområder. Arealet er indrettet med en toilet/bad-sektion, en sovesektion, en køkken sektion og en opholdssektion.

Supplementsmodulet har et bruttoareal på 13,5 kvadratmeter, som er indrettet med sovesektion og opholdssektion.

Når et modermodul og et supplementsmodul kobles sammen, via en overgang mellem de døre, som møder hinanden. Der kan kobles flere supplementsmoduler til et modermodul. 

Enhederne samles omkring flydebroer, der samtidig er forsyningskanal for vand, kloak- og elinstallationer.

Disse flydebroer vil fungere som socialt miljø for beboerne, og de kan suppleres med modermoduler indrettet som fællesrum, som værksteder eller som klublokaler.

1/5
To voksne
To voksne - et barn
Tre voksne - et barn
Fire voksne
Tre voksne - tre børn
Indretning
1/9
Terrassen
Opholdsrum
Overgang til supplementsmodul
Soverum
Opholdsrum
Køkken
Badeværelse
Supplementsmodul
Supplementsmodul
Eksempel med et miljø af boliger på vand

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand