Et køkkenhave-kit til flygtningelejre

Navn
Rena Gonatos
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Skrift & Wayfinding
År
2016
Udmærkelser
Duravit-legatet
Køkkenhaven i funktion

Hvordan kan man forbedre tilværelsen i en flygtningelejr, hvor midlertidige forhold ikke nødvendigvis tillader statiske og permanente løsninger?

 

Min overordnede intention har været at skabe et fast holdepunkt i en flygtig tilværelse. Det har konkret manifesteret sig som et køkkenhave-kit, der agerer ramme om aktivitet og oplevelse i flygtningelejre, hvor frirum og åndelige tilflugtssteder er sjældenheder. Oplevelsen af det grønne der gror, søger mentalt at stimulere flygtningene mod et rarere sted, deres egen oase, mens konceptet også indeholder ernæringsmæssige, sociale og bæredygtige lag. Det at dyrke naturen er et menneskeligt iboende behov, og derfor kan konceptet i bred udstrækning og med mindre justeringer appliceres universelt.

- Køkkenhaven er en motivationskatalysator og et redskab til at komme igennem en ofte triviel hverdag.

Sin egen emballage
Udfoldet køkkenhave

- Det er hensigten, at der i relationen mellem køkkenhaven og flygtningen opstår et personligt ansvar for det grønne, der gror. 

1/4
Organiseringsplaner
Privat have
Fælles have
Haven som rumskabende element
Principdesign for web
Duravit-legatet

Duravit-legatet

Rena Gonatas modtog Duravit-legatet for sit afgangsprojekt. Juryen sagde bl.a.: 

”Et køkkenhave-kit til en flygtningelejr” tager udgangspunkt i en desværre yderst aktuel problematik: Hvordan kan man meningsfyldt, og på et realistisk niveau, bidrage til et lidt bedre liv i flygtningelejrens limbo?

På baggrund af en eksemplarisk, bredspektret dataindsamling honorerer projektet alle relevante krav til funktion, bæredygtighed, økonomi m.m. i et velgennemtænkt og realiserbart køkkenhave-kit, som udfoldet og fyldt med jord og planter vil kunne bidrage til både fysisk og mental sundhed. ... 

I sit afgangsprogram skriver Rena: ”Det er min overbevisning, at den arkitektfaglige arbejdsmetode kan anvendes utroligt bredt, og til mere og andet end eksempelvis æstetiske kulturhuse og monumentale erhvervsbygninger…” Projektet honorerer til fulde denne målsætning.