Et Natur- og Formidlingscenter på en tidligere militær flyvestation

Navn
Elisabeth Kromann
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
År
2015

Den tidligere militære flyvestation i Værløse blev i 2012 åbnet for offentligheden, som et stort rekreativt grønt område. Projektet beskæftiger sig  med et udvalgt område, som skal danne udgangspunkt for oplevelsen af resten af flyvestationen. Ved at udpege og udnytte stedets landskabelige kvaliteter, skabes bedre rammer for en spændende helhedsoplevelse.

Eksisterende bygninger på området transformeres og aktiveres, så de kan bidrage til formidlingen af flyvestationens rekreative kvaliteter. Stedets militære no-nonsense arkitektur udvikles og fortolkes, så den kan danne ramme om menneskelig aktivitet og samværd, i en verden bygget til fly.

Luftfoto af flyvestationen
1/3
Den 3 km lange landingsbane
Stier forbinder på tværs af den store slette
Rørhøg over flyvestationen

 

 

                                                      HANGAR 72

Hangar 72
1/2
Hangarrum indefra med lukkede porte
Hangarrum indefra med åbne porte
Materialer som bruges i projektet, både i Hangar 72 og Shelter 214
Hangar 72 planudsnit, en demontérbar stålstruktur med gummigardiner og udstillingsplader udspænder hangarrummet
Detalje af vindue, bruges både i Hangar 72 og i Shelter 214
Stålstruktur i hangarrum
Hovedindgang til Hangar 72 og kig ind i hangarrummet gennem de åbne porte

 

 

 

                                       F-16 SHELTER NUMMER 214

1/2
F-16 Shelter nummer 214, port lukket
F-16 Shelter nummer 214, port åben
Shelter porten åbner ind i rummet
Plan af shelter med indsat volumen
Shelter indsættelse, indre og i mellemrummet mellem shelterets indervæg og indsættelsen
Shelter 214 set udefra, samt indgangen til indsættelsen, placeret inde bagest i shelteret