Et nyt centrum

Navn
Marie Kirstine Pedersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2016

OPGAVEN

Mit afgangsprojekt tager udgangspunkt i Faxe Ladeplads. Faxe Ladeplads er en mindre by, der står med nogle problematikker, der spænder ben for byens udvikling. Byens organisering tilgodeser kun den kørende trafik, og levner ikke mange muligheder for ophold og rekreative aktiviteter. Bymidten er tom og man oplever et rumligt og bygningsmæssigt forfald. Det driver mennesker og aktivitet ud af byen. 

Jeg vil have mennesker og aktivitet tilbage i bymidten.

Jeg vil i min opgave komme med mit bud på, hvordan man kan give byen, og især bymidten, en revitalisering. Opgaven bliver et bud på hvordan man med ved en nytænknig af den rumlige organisering, med arkitektoniske tiltag og udgangspunkt i lokale potentialer, kan skabe et karakterfyldt centrum, hvor liv og aktivitet kan udfolde sig og hvor der er rart at være. Samtidig vil jeg undersøge, hvordan man kan gøre den tilstedeværende kultur- og bygningsarv synlig og nærværende, samt undersøge, om man i arbejdet med bymidten kan genfinde og udnytte byens identitet som erhvers - og ferieby.

 

ARKITEKTONISK INTENTION 

Jeg vil undersøge hvordan man ved fortætning af bymidten samt nytænkning af den rumlige organisering, kan skabe en klart afgrænset bymidte som kan fungere som et samlende led i byen. Ved bla at inddrage lokale bygge- og materialetraditioner, vil jeg forsøge at skabe et nyt karakterfyldt centrum, som er byen og beboerne vedkommende. 

Bymidten skal fremover fungere som det naturlige samlingspunkt for byens og oplandets beboere samt sommerens feriegæster. Det skal være et rum hvor der er plads til forskellige aktiviteter, og specielt om sommeren tænker jeg, at bymidten skal være det naturlige sted at handle, spise og slappe af. Bymidten skal fremover fungere som udgangspunkt for markeder, udstillinger og andre aktiviteter, både sommer og vinter.

 

Faxe Ladeplads (1:10.000)

Faxe Ladeplads er en mindre by med ca 2800 indbyggere, beliggende ved den østsjællandske kyst, lige ud til Faxe bugt. Da Faxe Ladeplads er en relativt ung by, findes der ikke et tydeligt torv eller centrum, som i mange andre danske byer.

Problematikken i bymidten er derfor høj i grad, at man ikke ved at man er ankommet til en bymidte. Bymidten synes tom og bliver udhulet af de mange, store parkeringspladser. Der er intet der antyder at man har nået byens centrum. Desuden fremstår bymidten identitetsforladt og man oplever et miljømæssigt og arkitektonisk forfald. Den store mængde kørende trafik, larmen fra denne og manglende sidde- og opholdspladser, gør længerevarende ophold umuligt og uinteressant. De mange uskønne bygningsfacader, og generelt manglende vedligehold, bidrager kun negativt til opevelsen af området. 

Et af de overordnede greb, er at fortætte omkring bymidten, for at skabe en tydeligere bymæssig situation, og forstærke fornemmelsen af at ankomme til byens centrum. Langs begge veje ser man de lokaltypiske rmurede huse, og det er et lignende hus jeg har valgt at fortætte med. De tidligere parkering pladser bliver udmatrikuleret, og jeg lægger hhv to og tre nye enfamilie huse.

Jeg vidste at der skulle bygges en ny brugs, så jeg inddrog det i opgaven at finde den en ny placering. Brugsen er ofte livsnerven i en lille by, og derfor er det vigtigt at den fortsat ligger centralt i byen, og får lov at være en del af bybilledet. 

Jeg vælger at lægge nye parkeringspladser langs gaden, for så vidt muligt at holde aktiviteten hvor den er synlig. En del parkeringspladser bliver genanlagt bag den gamle brugsbygning, og flere kommer til at ligge i forbindelse med den nye brugs. Jeg har desuden plantet en række lindetræer langs Faxevej og hovedgaden, for at markere overgangen til en anden bymæssig situation. Træerne markerer hvor man kan parkerer og virker stemningsgivende i byrummet. 

Situations plan (1:500)

Krydset/pladsen hvor Faxevej og Hovedgaden mødes, "Torvet", vil fremover som centrum i byen og det skal fungere på flere planer. Der skal være plads til kørende trafik, til fodgængere og ophold

Der skal desuden være plads til udendørsservering foran gefion, som bliver indrettet til cafe, og til at butikkerne kan stille vare ud.

Der er et naturlig fald i bymidten mod syd/øst. Et plateu på midten af torvet udligner højdeforskellen hvilket medfører to trin a 18 cm i plauteuets syd/østlige hjørne. Der er niveaufri adgang fra torvets nord/vestlige ende. Plauteuet fungerer som en naturlig afgrænsning for trafik, og trinene er lavet brede så de indbyder til ophold. Befæstelsen på torvet består af chaussesten og brosten og lyse bodursten af granit fungerer som kant og trappetrin på platauerne. 

Jeg ville gerne have at torvet, på trods af de forskellige zoner, skulle fungere som eet rum der spændes ud mellem facaderne. Derfor har jeg arbejdet med at gøre grænser og overgange så lette som muligt, men stadig med fokus på brugen af rummet og sikkeheden ifht trafik.

Torvet kan fremover danne ramme om forkellige aktiviter og arrangementer i byen. Det kunne fx være loppemarkeder, mad og håndværksmarkeder, udstillinger samt om sommeren musikarrangementer og fællesspisninger.

Plan (1:50)
Snit igennem Torvet (1:50)
Torvet

Gefion er et gammelt afholdshotel opført 1910. Bygningen har gennem årene fungeret som afholdshotel, restauration og senest diskotek. Byningen står i dag mere eller mindre ubrugt og er i forfald. Bygningen er opført i røde tegl og stod oprindeligt i blank mur, og har ligesom mange af de andre huse i byen flere fine detaljer i murværket. Bygningen er i dag pudset med en lyserød sprutpuds, og taget er belagt med tagpap.

Gefion er hverken fredet eller bevaringsværdig nationalt set, men har stor betydning for lokalområdet pga bygingens historie. Desuden er det en meget karakterfuld bygning pga det specielle gavl motiv og indgangspartiet på hjørnet. Jeg vælger derfor at beholde bygingen, transformere og restaurere den, og indrette den med cafe.

Gefion fremstår i dag meget sammensat og med meget få originale dele. Bygningen er generelt slidt og i forfald. Specielt verandaen og tilbygningerne fra 1968 er i meget dårlig stand.

Efter en analyse og værdisætning af bygningen vurderer jeg derfor at alle tilbygninger skal fjernes. Gavlmotivet og indgangspartiet på hjørnet af det oprindelige hus bliver dog vurderet højt, og er noget jeg gerne vil bevare og arbejde videre med.

Gefion indrettes som cafe og jeg placerer to nye tilbygninger mod torvet med plads til butikker. I arbejet med restaureringen af gefion, finder jeg det vigtigt at fremhæve de originale bygnings- og facede detaljer, for at bevare så meget af bygningens historie som muligt. På tilbygningen ved torvet fører jeg gavlmotivet videre for at skabe en karakterfuld facade og jeg bruger også takten med det fremskudte gavlparti, som man ser på den oprindelige bygning.

Den nye tilbygning er også informeret af den håndværksmæssige tradition i Faxe Ldp. Bygningen står i blank mur og teglene ligger i blok forbandt som det ses på flere andre huse i byen. Gavlen afsluttes med et standerskifte, og hvor de to taghældninger mødes, er en lille reces som optager mødet mellem de to gavle. Jeg skifter desuden taget på gefion og lægger et nyt zinktag som samler hele bygningen.

 

Opstalt (1:50)
Cafeen i Gefion
1/6
Diagram, Faxe Ladeplads fortætning
Album
Detalje (1:10) snit i befæstelse torv
Detalje (1:5) samling, eksisterende bygning og tilbygning
Opstalt Faxevej (1:50)
Den nye "gade" situation med parkering og træer