Et Sandflugtslandskab

Navn
Nicoline Heather Madsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Landskab
År
2016
Udmærkelser
VOLA
Bordrup Oksby Plantage & Ho Plantage

Et sandflugtslandskab handler om en gentænkning af naturrummene, i Naturpark Vesterhavet, med udgangspunkt i Kærgaard Klitplantage. I dag rummer området en række lag af narrativer, som ligger gemt under sandet og venter på at blive fortalt. Samtidig vil landskabet i fremtiden møde udfordringer med stigende vandstande. Hvordan kan disse forenes og blive fortalt til eftertiden?

Projektet peger på, hvordan vi fremadrettet over og igennem tid kan arbejde med et friere sæt af tanker, hvorpå vi kan behandle og agere med vores landskaber. Opgaven tegner derfor en mere varieret skov og naturpark, som formidler historier på tværs af rum og tid.

 

Danmark har været et skovland siden sidste istid, hvor landet var dækket af urskov. Skovene forsvandt til landbrug og ukontrolleret hugst hvilket medførte sandflugten. Derfor plantede man nye store plantager som standsede sandet. I dag har vi bestemt at vores skove skal overgå til en mere naturnær skovdrift hvilket betyder en mere varieret og stabil skov til gavn for både biodiversitet og landskablige forhold. Det vil  samtidig også betyde en forandring af klitplantagerne i naturparken, og en forandring af et kulturhistorisk landskab. 

 

Skoven er danskernes fortrukne rekreative rum, og derfor er det interessant at undersøge om man kunne se på vores skove i endnu et perspektiv som ikke kun tilgodeser naturen for naturens skyld, men også indføre en poesi og historiefortælling. 

Afsættet i min opgave har været at udfordre det natursyn som vi har i dag. Denne fascination har længe været en del af mit arbejde, og er altid noget jeg har forsøgt at undersøge i mine projekter

Program

Projektet bevæger sig i to skalaer, den store strategiplan for hele naturpark Vesterhavet, og i helhedsplan for Kærgaard Klitplantage.

Nedenfor ses naturparken som den vil se ud i 2050 når vandløbene begynder at flyde over, og de nye interventioner vil blive tilført landskabet. 

Naturpark Vesterhavet - Strategiplan
Skitse

Grundtanken om forandringen af landskabet indenfor nogle bestemte betingelser og rammer tager udgangspunkt i den processuelle verden, det nye lag jeg ligger nedover Naturparken og Kærgaard, er fra den kunsteriske verden. Dette nye lag har forskellige egenskaber, nogle kan optage problemerne, f.eks. vandet, andre er der for oplevelsens skyld, og andre er der for tilgængeligheden, men fælles for dem alle er, at de er noget nyt som skriver sig ned i en kontekst som er fremmed for dem. De bevæger sig fra det flygtige flyvesand til det faste beton. 

 

Interventioner
1/7
Plantage
Spor
Adgang
Ny skov
Dige
Tidsspiral
Rydning
Oversvømmelse
1/7
Naturnær Skovtype
Plantage
Rydning på sandflugtslandskab
Oversvømmelse
Ny skov
Spor
Dige
1/5
Kulturlag
Infrastruktur
Andre skovrum
Naturnær skovdrift
Grundlag︱Sandflugtslandskabet

Fremtidigt billede på Helheds planen for Kærgaard Klitplantage hvor der er forsøgt at danne en samhørighed imellem den eksisterende plantage, rydninger, åbne rum, udsigtshøje, diger og spor. Man ser et varieret landskab og beplantning der individuelt har deres eget reglsæt, men alligevel formår at væve sig ind og ud af hinanden. 

Billedet viser et scenarie hvor det blå landskab kiler sig ind i det grønne og herved skaber en ny identitet til Kærgaard Klitplantage.

Plan︱Et sandflugtslandskab
1/6
Dige
Rydning
Naturnær drift
Plantage
Dige
Spor

Det har været vigtigt at prøve at synliggøre landskabets processer og give disse værdi og plads til at kunne udfolde sig. At kontrastere landskabet med nogle nye elementer som kan være med til at fortælle denne processuelle historie mener jeg bør indgå i mange landskabsplanlægninger. 

Vi lever derfor i en verden hvor alt er påvirket i større eller mindre grad, og derfor tror jeg ikke på tankegangen om at vi ikke må røre naturen. Men mere omkring hvordan man kan leve med den og i den. 

Mit projekt handler derfor også om hvordan vi efterlader vores landskaber til dem som kommer efter os. Hvilke spor ligger vi ud i landskabet som kan fortælle endnu en historie til sandflugtslandskabet som måske vil ende hvor det startede. 

 

Tidssnit
1/7
Landskabet i dag
Rydning
Sandhøje
Fremtig oversvømmelse
Fremtidigt dige
Ny plantage & dige
Til eftertiden

Registrering - Plantager i Naturpark Vesterhavet

VOLA-legatet

VOLA-legatet

Nicoline Heather Madsen modtog VOLA-legatet for sit afgangsprojekt. Juryen sagde bl.a.: 

"Nicolines ’Sandflugtslandskab' kan sammenlignes med et gigantisk men langsomt skuespil, hvor landskabet iscenesættes og forstærkes som et drama med naturhistoriske, kulturhistoriske, aktuelle og fremtidige scenarier.

Projektet er et proceslandskab, der nytolker natursynet og kulturlandskabets udvikling. ...Pointen er at etablere en eksemplificeret strategi, der ikke opererer med et mål, men med en balance, der opstår mellem den naturlige påvirkning og de artificielle indgreb, der spænder fra flyvesand, vand, træ, jern og beton, der har den maksimale permanens."