Et scenisk landskab i Los Angeles - en skalaløs strategi

Navn
Marie Kjærgaard Goodstein
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2018
Udmærkelser
VOLA
1/3
”Los Angeles is hard to get right, maybe because traditional public space has been largely occupied..."
”This is the city: Los Angeles, California. They make movies here. I live here.”
”More often than not, Los Angeles played some other city…” - Thom Anderson

INTENTION

Dette studie er en demonstration af en arkitektonisk skalaløs strategi – et metodisk værktøj, som arbejder med indskrivningen af arkitektoniske indsættelser på tværs af skala og program. 

Strategien italesætter, hvordan arkitektur indskrives i en global-lokal tidsalder, hvor enhed og helhed er i konstant udveksling. 

Formålet er ikke blot at kunne indskrive det enkelte projekt i dets fysiske kontekst, men at diskutere og forstå arkitekturen, som en lokal hændelse og en del af en større sammenhæng - i et væv af globale udvekslinger og tilstande. 

Denne strategi præsenteres og udfoldes i en lokal forankret kontekst og med en programmatisk funktionalitet for øje - i form af et urbant landskab på Pershing Square i Downtown Los Angeles (DTLA), Californien. 

Projektet har til formål at skabe et nyt byrum i en bydel, som efter mange års forsømmelse og negligering har oplevet en kæmpe oprejsning. Det nye landskab bliver et nyt kulturelt og socialt samlingspunkt – et scenisk anlæg for det lokale liv i området. 

Sitet bearbejdes som et varieret landskab – en flade, der iscenesætter byrummet gennem forskellige kulturelle, sociale og sportslige faciliteter.

Den skalaløse strategi bruges som en arkitektonisk metode til at tegne dette projekt frem ved at undersøge site og program gennem forskellige udsnit og skaleringer; for derved simultant at kunne arbejde med forskellige aspekter af projektet i en ligeværdig og progressiv proces.

1/3
LOS ANGELES
DOWNTOWN
PERSHING SQUARE
1/5
RUMMELIGE STUDIER
RUMMELIGE STUDIER
RUMMELIGE STUDIER
RUMMELIGE STUDIER
RUMMELIGE STUDIER
FRA STRATEGI TIL LANDSKAB

STRATEGI

Den skalaløse strategi udfoldes som en arkitektonisk metode, der peger på  et system for læsningen af konteksten og indskrivelsen af det nye program. Strategien bruges til at undersøge og udtegne projektet i Los Angeles gennem forskellige skalaer og nedslag på sitet  – en slags skalabiopsier, som kan italesætte projektet ud fra forskellige rumlige pointer. 

Disse biopsier fortæller både om den større udspænding af sitet og landskabets relation til bygningskroppene omkring; samt en mere kropsnær og detaljeret fortælling om møder og udvekslinger mellem programmets forskellige faciliteter. 

De klassiske arkitektoniske redskaber som tegning, model og fotografi omsættes til instrumenter, der gennem metodiske lag kan dissekere, organisere og analysere projektets kontekst og samtidig åbne op for en ny indskrivelse og programmering.

Således bliver dette projekt en demonstration af en strategi og arkitektonisk metode, der kan bruges til at diskutere og projektere arkitektur på tværs af skala og program.

METODISK MAPPING
PERSHING SQUARE - DET NYE LANDSKAB
DETAJLE AF MATRIALITET

PROGRAM

Projektets intention er at fungere som et lokalt sted for beboerne i DTLA, og i kraft af den tætte forbindelse til den kollektive trafik agerer det også udflugtsmål og samlingspunkt for besøgene og andre brugere af byen. 

Intentionen er at skabe et åbent og offentligt miljø - en landskabelig flade -  der programmeres og indskrives med en åbenhed og fleksibilitet, som gør at brugerne kan indtage og arrangere landskabet frit og efter behov. 

Nogle faciliteter forankres i landskabet og påvirker det som artificielle strukturer, der præger og definerer fladen. Dette er stedfaste faciliteter, der vidner om en bestemt brug og handling.

Disse vil i kraft af de specifikke handlinger og størrelser som er bundet til dem tilføje en variation i skala og intensiteter i landskabet. 

Andre dele af landskabet vil derimod være mere temporære og tilføje stedet forskellige midlertidige sfærer. Disse vil stå som uprogrammerede dele af landskabet og agere potentielle mellemrum - åbne for spontane og improvisatoriske arrangementer.

Landskabet rummer altså en omskiftelig artificiel karakter af forskellige scenerier, der muliggør, at diverse aktiviteter kan udspille sig simultant. 

Samtidig virker denne tillid til det uprogrammerede som en sensibilitet og respekt overfor områdets skiftende karakter og holder programmeringen åben overfor fremtidige varierende tilstande. 

Projektet vidner altså om et åbent urbant landskab af varierende og temporære spring på tværs af skala og programmering; og hvor arkitekturen bliver til et operativt, fleksibelt og integreret lag i den globale-lokale tidsalder.

PERSHING SQUARE - PLADSEN I DENS KONTEKST
1/3
VIEW AF OPLYSTE MILJØER
VIEW AF OPLYSTE MILJØER
VIEW AF OPLYSTE MILJØER
Pris

VOLA-legatet

Marie Kjær Goodstein modtog et VOLA-legat for sit afgangsprojekt. Juryen skrev bl.a.:
'Gennem projektet viser Marie en personlig, søgende og engageret tilgang til arkitekturen. Projektet foreslår et åbent urbant landskab af varierende og midlertidige aktiviteter i Los Angeles og det består bl.a. af en række avancerede modeller og særdeles smukke tegninger. Marie Kjærgaard Goodstein har med sit afgangsprojekt udmærket sig på eksemplarisk vis.'

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)