et sted at være

Navn
Jens Falk Holm
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2016

et sted at være - et fixerum, men mest af alt, et værested

 

Dette er et sted for mennesker - en særlig udsat gruppe, hvor stoffer er en del af livet. Et sted man kan være, med plads til det, som er yderst privat og det, der er fælles - som kan rumme både fysiske og psykiske behov. Et sted, der danner rammerne for værdighed og en platform for større inklusion i samfundet – både som base og afsæt.

Stedet er udpeget gennem registrering af brugerne, for at være hos dem der, hvor de er. Værestedet forankres i samspillet mellem en eksisterende bygningskrop, en addition og det gårdrum de skaber imellem sig. Hovedgrebet bygger på en forståelse for bygningens industrielle kultur og viderefortolker den taktfaste rytme og åbne struktur.

social mapping af stofbrugere
1/3
kontekst snit
kontekst plan
kontekst snit
Detalje
1/3
Plan 0
Plan 1
Plan 2
Gårdrum
Reception
Fixerum
Ny facade
Overgangsbolig
Overgang til boligen
Gaden