Ett gastronomiskt bibliotek - Dybbølsbro Pumpstation

Navn
Cecilia Philipson
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
År
2016

Det gastronomiska biblioteket tar utgångspunkt i en existerande byggnad, Dybbølsbro Pumpstation. Intentionen med projektet är att skapa ett bibliotek enbart för kokböcker samt med möjlighet för besökarna att delta i matlagningaktiviteter.

Projektets önskan är att generera en starkare och utmärkande biblioteksupplevelse genom kombinationen mellan böcker och mat. I ett nära möte mellan läsning och matlagning skapas flera rumsliga situationer som skapar ramar för nya möten och en djupare förståelse för mat. Min vision med detta projekt har varit att skapa en samlingsplats där maten står i fokus genom den rumsliga atmosfären och hur inspiration till matlagningen kan ske på flera olika sätt, både genom lärandet från kokböcker men också mötet med att aktiv vara delaktig i matlagningen. Projektet har undersökt vad ett matbibliotek är med en stark fokus på vad byggnaden som projektet utspelar sig i kan bidra med.

 

 

 

Dybbølsbro Pumpstation

Dybbølsbro Pumpstation är en byggnad från 1898, placerad på Vesterbro, København. Byggnad har många starka karaktäristiska arkitektoniska kvaliteter som har varit betydelsefulla och tongivande för projektet. Med detta projekt har jag velat belysa byggnadens karaktär och historia i relation till en addering av min design som en nytolkning av rummet. 

 

Teori, Praktik, Upplevelse

Projektets intention om ett matbibliotek har fokuserat på tre olika inriktningar teori, praktik och upplevelse. Teori står för det första mötet med matbiblioteket där boken representerar det mötet då den fysiska boken är med till att skapa den rumsliga atmosfären, praktik kan beskrivas som matens roll där deltagandet hos besökaren är en viktig del för att skapa en ny typ av biblioteksupplevelse och bidra till att sprida passionen och kunskapen för mat vidare till besökaren. Upplevelse är den övergripande delen av biblioteket som skapas genom matens influerande i rummet och projektets materialitet.

En av projektets primära utmaningar har varit att skapa en bättre övergång mellan byggnadens två byggnadskropparna och skapa en byggnad som upplevs mer öppen än det existerande utförande. Som en del av min process har det varit viktigt att se vad byggnaden har att berätta och se till de kvaliteter som den erbjuder. Jag ser på min design som ett extra lager som bidrar till att skapa ny historia i byggnaden samtidigt som spåren från den tidigare pumpstationen fortfarande är synlig. 

1/8
Isometri
Tvärsektion
Sektion
Plan 1
Plan 0

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand