Ett landskap i rörelse

Navn
Klara Stigner
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Landskab
År
2016

Danmarks natur och landskap står inför förändring. Projektet handlar om ett landskaps processer och de förändringar som sker i landskap när havets nivåer stiger. 

Frågan kring havsstigning är mycket aktuell och kan tyckas överväldigande, då den är abstrakt och svårutspådd med osäkra tidsprognoser. Danmark som är ett mycket lågt liggande och platt land kommer att drabbas hårt vid en havsstigning, och inte minst den kustnära bebyggelse som utbrett finns i landet. I de här stora problematikerna kring havsstigning och bebyggelse har jag valt att arbeta med frågan i mindre skala, lokalt i ett utvalt område med många både naturliga och kulturella värden. Det är därför intressant att diskutera hur just detta område skulle påverkas vid en havsstigning och ställer den aktuella frågan på sin spets kring hur och om man kan rädda ett värdefullt landskap, och vad det egentligen betyder.

Projektet består av registrering, övergripande strategi i tre etapper samt utsnitt ur strategin som detaljerats ytterligare.

1/4
idag
1 meter havsstigning
2 meter havsstigning
3 meter havsstigning

PLATSEN

Lokaliteten för projektet är vald utifrån problematiken kring kustnära bebyggelse i områden som kommer drabbas vid en havsstigning. Platsen är halvön Ulvshale och ön Nyord, områden på Mön med tydliga spår i landskapet från dess skapelse och ständiga förändring. Det är ett unikt område i Danmark med särskild karaktär och därför intressant att diskutera utifrån dessa problematiker.

HÅLLNING & NATURSYN

Jag har arbetat med inställningen att naturen inte kan räddas från sig själv. Jag försöker se havsstigningen som en del i de naturliga processer som pågår i, skapar och förändrar landskap. Ingreppen jag gör i området är att förbereda landskapet för de förändringar vi vet kommer och göra området möjligt att uppleva i framtiden.

Hållningen har under hela projektet varit att ingreppen i landskapet hålls minimala. I en tid av ovisshet kring klimatförändringar tror jag att det enda hållbara sättet att se havsstigningen på är att följa naturens och landskapens premisser. Genom att använda sig av och utmana dessa spelregler tror jag vi kan skapa en hållbar framtid och ett land vi kan fortsätta leva i. Det är lösningar som är dynamiska och föränderliga precis som naturen själv.

Samtidigt har det varit viktigt att landskapet inte får ses som för heligt. Människan ska få finnas med och aktivera och befolka området, samtidigt som förändringar sker. Områdets långa och intressanta geologiska historia skrivs vidare och människan finns med i den historien. Ingreppen för att aktivera området sker punktvis längs den långa linjen, och är små ingrepp men med stor betydelse. Jag hoppas att det ger möjlighet för natur och kultur att existera i symbios.

geologi, Møn

STRATEGI

Projektet är utarbetat som en strategiplan i tre etapper vilka representerar 1, 2 och 3 meter havsstigning.

Området och dess landskap förbereds för havets stigning och vid varje etapp har jag övervägt möjliga aktiva eller passiva lösningar vid de områden som drabbas.

I strategin har jag arbetat med fyra element. Dessa är infrastruktur/kustsäkring, bebyggelse, rekreation och plantering. 

Jag har medvetet försökt få strategin att spänna över och involvera hela området. Infrastrukturen skapar en linje som håller ihop området, och det är utifrån den som strategin och kompositionen utgår. 

För mer detaljerad beskrivning och argumentation kring ingreppen, se PDF "beskrivning strategi" (https://kadk.dk/sites/default/files/project-downloads/160627_afgangsproj...till vänster under downloads.

 

SNAPSHOTS FRÅN STRATEGIPLANEN

ny sommarhusbebyggelse
ulvshale skovområde i ständig förändring
ny badbrygga vid ulvshale strand
skansen släpper sakta från land
utsiktstornet
strategiplan etapp 1
strategiplan etapp 2
strategiplan etapp 3
1/8
vy mot nyord
vy mot nyord
nyord
nyord
ulvshale skov
ulvshale skov
nyord
nyord

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand