AT FINDE RO - Et refugium for stressramte

Navn
Nicole Gry Holme
Skole
Arkitektskolen
År
2017

 

Det her er et projekt om himmellyset, om sollyset, og om tusmørket. Om hvordan dagslyset påvirker menneskets døgnrytme.

Projektet skal ses som et bud på hvordan dagslys kan anvendes som helbredende element der understøtter behandling af stressramte.

Vi lever i et samfund, hvor der stilles meget høje krav til; individualitet, fleksibilitet, tilpasningsevne, da disse faktorer ikke altid er forenelige, afstedkommer det at flere og flere for stress. 

Nogle kommer hurtigt over tilstanden, med 8-20 timers psykolog bistand, andre bliver så fysisk medtagne at indlæggelser er nødvendige. 

Da sygehusvæsnet generelt er kendt som et sted der er skabt til at gøre folk raske, men i praksis ofte medvirker til en hospitaliseringsproces der svækker individets mentale resurser er indlæggelser i det etablerede sygehusvæsen ikke altid den bedste løsning for de mennesker der er hårdt ramt af stress. Det er disse mennesker der har været udgangspunktet for mit afgangsprojekt, hvor jeg ønsker at skabe et refugium hvor stressramte kan finde ro og genvinde deres ressourcer.

Projektet tager sit afsæt i en størrer skriftlige opgave udarbejdet 9. semester omkring hvordan menneskers døgnrytme bliver påvirker og reguleret af lys. Med det udgangspunkt vil daglyset i og omkring refugiet blive set som en del af behandlingen for de stressramte. 

 

Projektet ønsker at være med til at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper, det er det tredje af de Forenede Nationers verdensmål for at opnå en mere bæredygtig verden. 

HIMMELLYSET, SOLLYSET OG TUSMØRKET

En times kørsel fra København er Refugiet placeret ved Arresø bred, i naturskønne omgivelser. 

Natur virker afstressende, I 2005 udarbejde skov og landskabsstyrelsen en rapport som viste at den del af den danske befolkning, som bor tæt ved eller hyppigt besøger naturskønne områder har et væsentligt lavere stress niveau end den øvrige befolkning. 

ARRENÆS
SITE
Rumlig Organisering

Igennem hele projektet er der blevet arbejdet med en graduering af rum og zoner, fra de trygge omsluttende rum, hvor udsigten til de naturskønne omgivelser indrammes, over mellemzoner hvor lysets tilstedeværelse intensiveres, til gårdrum hvorfra man kan træde direkte ud i naturen.

 

GÅRDRUMENE - erstatter gange og er fulde af dagslys, de mindre gårdrum er omkranset at en mur, som er lavere mod syd så solens lys bliver lukket ind 

 

MELLEMRUM - er overgangzoner og markerer et skel eller en adskillelse mellem at være inde og være ude

 

INDERUM - er placeret separat så bevægelsen mellem bygningerne bliver en naturlig del af opholdet i refugiet

 

BLIK UD I LANDSKABET - mellemrummene giver blik ud i landskabet de er markeret med grønne pile, de orangepile markeret udsynet fra de indvendige rum.

Fra de små gårdrum gives et indrammet blik ud i landskabet, sommersolhverv kl. 10.15, overskyet
Længedesnit
Åkandebassinet, solllys og slagskygger ved sommersolhverv kl. 16.40
Orangeriet 21. marts kl. 09.15, indhyldet i dis
Udsigtsbroen, 21. marts kl. 15.00, indhyldet i tåge
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Good health and well-being (3)