Folkets Ø

Navn
Emilie Thalund
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kunst og Arkitektur
År
2016
Udmærkelser
VOLA

Folkets Ø - Et planlægningsforslag til Papirøen

Folkets Ø er en idé om et type rum, et fælles sted, der kan tale til de mange. 

Et mulighedsfelt der faciliteter en række af begivenheder og langsomme øjeblikke midt i Københavns inderhavn. På et allerede historisk og kulturelt ladet felt er intentionen at skabe et nyt fælles sted, hvor der kan blomstre en ny fælles historie. Projektet er bygget op om en kalender med 15 forskellige situationer. De planlagte begivenheder er uafhængige af hinanden, men forsøger alle at ramme en universel fortælling og på den vis være lige så akutelle i fremtiden, som nu. Rammen for øen tillader transformation mellem tilstande, en midlertidig byggekaraktér og et forhandlende offentligt rum. Hukommelsen for Øen manifesterer sig ikke i en arkitektonisk ophobning, men snarer i den kollektive fortælling og den enkeltes minde om et sted.  

Ambitionen for Folkets Ø er at ramme en slags offentlig intimitet, der taler til fællesskabet. At finde et mellemværende mellem program, felt og arkitektur, der kan repræsentere et bredt snit gennem flere generationers fortællinger, almindeligheder, drømme og traumer. At gemme en af byens smukkeste adresser til folket, som et sted der forandrer sig der hvor vi allerede er, men som forankres i sin åbenhed og med sin karakter som et andet type rum, et fælles referencepunkt i byen.

  

 

En kalender for Folkets Ø

En kalender der strækker sig over 30 år, med 15 arkitektoniske begivenheder der skifter scene hvert 2. år. En strategi for at kunne skabe et åbent, fælles sted i byen, der kan favne en mangfoldighed af forskellige programmer og flere typer af fællesskaber.  

Øjeblikke - en række postkort fra Folkets Ø

En række postkort der indrammer og fastfryser begivenhederne. Postkortene fortæller en historie koncentreret, og bidrager hukommelsens minder med beviser på hvad der har været. Som når man ser et gammelt postkort fra København i 20erne. Et folkeligt artefakt som vidnesbyrd på noget der ikke er der mere. Disse postkort tænkes med tiden at blive ikoner for Øen og begivenhederne. At de samme øjeblikke vil fanges af forskellige mennesker igen og igen, og på den hvis styrke manifestationen af Folkets Ø i byen. 

1. Januar 2018 - Landskabsfragment
3. Oktober 2030 - Asyllejr el. Campingplads
21. August 2246 - Byens udstilling

En kollektiv hukommelsessky 

Folkets Ø er tænkt som et sted der skal kunne tillade transformation mellem tilstande, arbejde med en midlertidig byggekarakter og sætte rammerne for et forhandlende offentligt rum. Et stort mulighedsfelt i havnen hvor arkitekturen og planlægningen tænkes som forløbig, tilblivende og oprindende. Man kan sammenligne det med byen – et øjeblikkeligt sted der aldrig er helt færdigt og altid er på vej. 

Havnen har altid stået i kontrast til byen. Hvor byen bl.a. tegnes af bygninger, er havnen først og fremmest en funktionel flade. Havnen er travl, enkel og funktionel. Et frirum og et sort bevægelsesrum. Sådan er rammerne for Folkets Ø også tænkt.

Hvor postkortene er nogle enkle, monumentale oplevelser, vidner feltet mere om de ryk og sceneskift der sker mellem programmerne. Lidt som et øjeblik taget ud af en filmstribe – der er noget før og der kommer noget efter. Her bliver kalenderen til et hierarkiløst rum, og spillebættes kompleksitet opstår af forandreligheden mellem de mange programmer. 

Et nyt punkt i kalenderen, introducerer også en ny måde at indtage feltet på. Teltene stilles op på lige rækker, de tusinde røde stole kan stå på tusinde måder, mens de rigide boldbaner ligger sig ud som tæpper af uens størrelse. Øen som flade og ramme for fællesskaber fungerer som en art palimpest, hvor der hver gang hviskes ud, og spillebrættet kan anvendes igen og igen. Hukommelsen for Øen manifesterer sig altså ikke i fysiske spor eller en arkitektonisk ophobning, men snarer i den kollektive fortælling og den enkeltes minde om et sted. 

Situationsmodel 1:200
4 udvalgte nedslag fra kalenderen 1:200 - hvordan Øen indtages på forskellige måder og skaber midlertige rum
Plansnit gennem begivenhederne på Folkets Ø 1:200

Blik - en undersøgelse af en folkelig optik

VOLA

Emilie Thalund modtog VOLA-legatet for sit afgangsprojekt. Juryen sagde bl.a.:

"Det helt centrale og det som er interessant i dette projekt er ønsket om at lave et sted til alle mit i København – og i stedet for at lave en sted hvor der er lidt for en hver smag – så er ideen at lave et sted som følger en kalender med 15 særlige arkitektoniske installationer af 2 års varighed. Det centrale sted i byen bliver et monumental udsagn som er i vedvarende transformation. Begivenheder som variere mellem det naturlige og storslående, det politiske og kontroversielle og til fælleskab og klubliv.

Stedet vil med tiden skabe et sted i hukommelsen hos gæster og beboere i byen – et sted som udfolder sig inden for en generation men fortæller en historie om både byens og beboernes liv!"Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand