Formaldehyd konserveret væv - påvisning, maceration samt oprensning af DNA

Navn
Margrethe Sørensen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2015

Hvorvidt en naturhistorisk museumsgenstand har været formaldehydbehandlet, kan være en vigtig information for efterfølgende behandling og analyse. Formaldehyds indflydelse på enzymaktiviteten af proteasen Savinase er undersøgt.

Formaldehyd havde en hæmmende effekt på enzymerne, både ved tilstedeværelse i enzymopløsningen og som fiksativ bundet i væv. Der er udviklet en enzymmacerations metode, hvor pH er justeret til basisk område med bufferen ammoniumcarbonat, hvilket var helt afgørende for at enzymmacerationen kunne forløbe. Denne sammenhæng mellem pH og enzymaktivitet er anvendt til at udvikle en enzym metode til at påvise hvorvidt et præparat sandsynligvis er påvirket af formaldehyd behandling eller ej. Behandling af en vævsprøve med protease enzymer ved 55 oC og neutral pH, viste at ethanol konserveret væv blev nedbrudt indenfor 24 timer, hvorimod formaldehyd konserveret væv ikke blev nedbrudt. Det er undersøgt om den basiske enzymmaceration er anvendelig som forbehandling af formaldehyd konserveret væv før oprensning af mtDNA til PCR analyse. Efter denne enzymbehandling lykkedes det at analysere DNA fra formaldehyd konserveret væv, men ikke af så høj kvalitet sammenlignet med DNA fra ukonserveret og ethanol konserveret væv. For at undersøge strukturændringer som følge af formaldehydbehandling, er der foretaget FT-IR og NMR analyser af henholdsvis ethanol- og formaldehyd konserveret væv. Her blev der for begge metoder observeret små forskelle i spektrenes udseende, men afvigelserne var umiddelbart var for små til at skelne visuelt.  Metoderne kunne formodentligt blive mere velegnede med statistisk behandling af større datamateriale end tilfældet i denne undersøgelse.