As Found - i dag

Navn
Line Tebering
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016
Udmærkelser
Duravit-prisen

En genanvendelses- og fortætningsstrategi på nordøst Amager

 Projektet tager afsæt i diskussionen om hvordan vi udvikler de mindre og mellemstore industriområder, der i København er udset som de næste udviklingsområder. Er det gennem den tabula rasa tilgang, der i øjeblikket i høj grad praktiseres, hvor man river ned og starter forfra - eller er det ved strategisk at tage udgangspunkt i det tilstedeværende?

Teoretisk bygger projektet på en tolkning af As Found tilgangen i en nutidig kontekst, hvilket handler om hvordan man inden for arkitekturen kan arbejde stedsspecifikt både bygningsmæssigt, socialt og klimatisk.

Projektet koncentrerer sig om en tidligere industrigrund på nordøst Amager, hvor det, fra kommunens side, er planen at rive stort set alle de eksisterende bygninger ned og bygge nyt boligbyggeri. I projektet udviklede vi en analysemetode til at værdisætte de eksisterende bygninger. Metoden er en udvidelse af SAVE metoden. Formålet med værdisætningen er at vurdere hvordan de enkelte bygninger kunne bruges igen - og ikke om de kunne bruges. Analysemetoden inddeler bygningerne i fire kategorier afhængigt i hvilken grad og på hvilken måde de kan bruges.

Ved hjælp af analysen lavede vi en genanvendelses - og fortætningsstrategi for grunden. Derigennem kunne vi vise et alternativ til kommunens plan om at rive de eksisterende industribygninger ned. Det nye byggeri ligger sig omkring og forstærker en række fundne kvaliteter i det eksisterende. Der er i projektet fortættet i en sådan grad, at det økonomiske udbytte af at bygge på grunden er tilsvarende kommunens nuværende forslag.

 

Fælles afgangsprojekt af  Line Tebering og Amalie Brandt Opstrup

 

 

 

HOVEDFORLØB GENNEM GRUNDEN
BETONSTØBNINGER MED TILSLAG AF NEDKNUST BYGGEMATERIALE
PLAN OVER OMRÅDET
TVÆRSNIT, DER VISER RELATIONEN MELLEM NYT OG EKSISTERENDE
1/4
DET EKSISTERENDE _ HALLEN BRUGT TIL IDRÆT
DET EKSISTERENDE _ HALLEN BRUGT TIL ERHVERV
DET EKSISTERENDE _ VÆRKSTED BRUGT TIL ERHVERV
DET EKSISTERENDE _ VÆRKSTED BRUGT TIL BOLIG
1/2
DET TILFØJEDE _ BYGNINGEN BRUGT TIL LEJLIGHEDER
DET TILFØJEDE _ BYGNINGEN BRUGT TIL ERHVERV
Duravit-prisen

Duravit-prisen

Sammen med Amalie Brandt Opstrup modtog Line Tebering Duravit-prisen for afgangsprojektet "As found - I dag". Juryen sagde bl.a.: 

"I deres masterplan for et område på Østamager anvender de deres metode til at skabe et blandet byområde, der bevarer, nyfortolker og referer til bygninger og rum, som er fundet på stedet ... Som alternativ foreslås højere udnyttelsesgrader til finansiering af istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, en radikal revision af SAVE-metoden til registrering af bevaringsværdier, nye typer boligfælleskaber, fleksible byggesystemer, og originale måder at genanvendelse nedtagne materialer fra stedet. ... Som noget helt enestående lykkes det at integrere alle organisatoriske niveauer og alle anvendte arkitektoniske motiver i en samlet løfterig og troværdig fortælling om en bedre og mere bæredygtig byudvikling.