At Fremkalde et Sted

Navn
Sara Winther Andersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
År
2015

Jeg har valgt at kalde projektet ‘at fremkalde et sted’, da det grundliggende er en undersøgelse af muligheden for, igennem en forstyrrelse af den vante oplevelse at fremkalde et steds historiske og narrative lag, og synliggøre stedets spor i en ny erkendelse for den besøgende.

Den oprindelige titel var ‘en landskabspark på Vestamager’ og det er stadig undertitlen, da projektet parallelt med den mere grundliggende undersøgelse er et konkret forslag til en landskabspark på Vestamager.

Mit forslag indeholder tre landskabelige indgreb og ni bygningsmæssige nedslag i landskabet. Disse indgreb er fremkommet på baggrund af en undersøgelse og synliggørelse af stedets historiske og narrative lag. 

Det er markeringer i landskabet der på forskellig vis undersøger områdets fortid som havbund, den gamle kystlinje og stedets militære historie.

De ni bygningsmæssige nedslag ligger i krydsfelter imellem disse lag, og optager på forskellig vis de krydsende historier.

 

landskabsplan
bygningsmæssige nedslag i landskabet
fragmenter i landskabet
vandtårn
udkig
ly