Fiskehallen på Noteneset - et felt i bevegelse

Navn
Susanne Anker Stavseng
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2016

Prosjektet finner sted i Ålesund, som er en by omringet av fjord og fjell på vestkysten av Norge. Den ekstreme nærheten til vannet og været, gjør byen til et særlig sted.

Prosjektet ønsker å undersøke og diskutere møtet mellom det historiske Ålesund, med jugendstilen og fiskerihistorien, og innsettelsen, fiskehallen, som vil åpne opp for et nytt møtested, der bruker utvekslingen mellom brukerne og programmet, til å skape et hus, som har en særlig liminalitet. Fiskehallen skal ligge midt i byen ved Brosundet, der har en feltkarakter med nivåforskjeller. Prosjektet undersøker hvordan en organiserer et felt, der har forskjellige soner som overlapper, som skaper noen særlige relasjoner mellom byen og bygget, og mellom programmene og brukerne.

1/19

INTENSJON

Intensjonen har vært å tydeliggjøre stedets potensiale som knutepunkt i byen, ved å skape et møtested, en fiskehall, som innskriver seg i byens historiske miljø og i kontekstens nye miljø. Prosjektet ønsker å utvikle stedets feltkarakter, og undersøke hvordan en organiserer et felt, som har forskjellige soner som overlapper. Det handler om å skape noen miljøer som fremhever kvalitetene som allerede er tilstede i byen, som fiske, naturen og været. Men det handler også om å tilføre noe nytt til byen, om å skape et særlig møtested, som har en egen identitet, men som samtidig lar jugendstilhusene ha betydning.

METODE

Jeg bruker tegning som et genererende redskap. Prosjektet har tatt utgangspunkt i en kartografisk tegningsundersøkelse av byen. Jeg ser på den som et felt av mange lag – av mange informasjoner. Et felt med intensiteter og relasjoner. Videre, har jeg gått tettere på programmet, der jeg ser på markedet som en flate i bevegelse, som har brukere og programmer som krysser hverandre. Diagrammene utforsker hvordan en kan organisere et felt, der det ene ser på åpne felt og mellomrom, mens det andre utforsker overlapninger i feltet. Diagrammene har vært grunnlaget for en akrylmodell, som utforsker organiseringen av et felt i bevegelse. Den begynner ådiskutere hvordan fiskehallen kan sees som et felt, som har brukere og programmer som krysser hverandre. Den har en særlig liminalitet, som handler om hvordan en fletter brukerne ogprogrammene sammen og skaper noen særlige relasjoner. Den er ogsålaminær. Den har en særlig tetthet med mange informasjoner, som skaper forskjellighet.

ORGANISERING

Jeg har brukt modellen til å organisere et felt, som har denne overgangen /liminaliteten, der relasjonen mellom inne og ute og mellom brukerne og programmene, blir sløret. Planene er organisert på den måten at de består av noen faste elementer og noen fleksible. Der det fleksible systemet består av noen skyvevegger, som kan endre hvordan markedet fungerer. Denne måten å organisere markedet på, skaper overlapning, mellomrom og små forskyvninger. En annen måte å få frem denne liminaliteten på, har vært å oppløse lagdelingen, ved å lage noen skår som går i gjennom bygget og skaper noen utendørse rom. På denne måten blir lyset og været trukket inn på innsiden og relasjonen mellom ute og inne, blir utvisket.