Fugtoptag i voks-harpiksdublerede malerier

Navn
Cecilia Gregers-Høegh
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2018

Dette speciale undersøger fugtoptag på voks-harpiksdublerede malerier. Emnet undersøges gennem eksperimentelle forsøg i form af sorptionsanalyser i et vanddampssorptionsinstrument, DVS, suppleret med undersøgelser af kraftudvikling over tid i tensiometre med fokus på høj relativ fugtighed over tid.

Prøvematerialet undersøger vævegeometris påvirkning, voksharpiksimprægnering, BEVA-gelimprægnering og gendublering med BEVA-film og polyestersejldug, foruden originalt prøver fra et 60-årigt dubleringslærred fra et Mandelberg-maleri. Resultaterne viser, at voks-harpiksimprægnerede lærreder oplever en stigning i sammentrækningskraften fra 70 % relativ fugtighed med kun et lille fugtoptag. Således kan voksharpiksdublerede

malerier været mere fugtfølsomme end ikkedublerede malerier og udvikle permanente deformationer ved højere relativ fugtighed. Desuden viser resultaterne markante

forskelle mellem prøvematerialerne. Mandelberg-prøven udviste en kraftigere reaktion end de nyere imprægnerede prøver, hvoraf den tætvævede prøve oplevede et mere markant fugtoptag end den åbenvævede. Der forekommer således store forskelle i sorptionsegenskaber, -hastighed og udvikling af sammentrækningskraft mellem voks-harpiksimprægneret lærred.

Emneord: Voks-harpiks, høj relativ fugtighed, lærredsmaleri, sorption, sammentrækningskraft.