Garveriet

Navn
Nina Hansen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2015

På Højerupvej i Store Heddinge ved Stevns ligger en tavs bygning, der er ved at miste sin identitet. Berg & Friis Garveri og Drivremfabrik lukkede i 1977. Garveriet anses som bevaringsværdigt og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Komplekset står dog på trods af dette markant mærket af livet og skæmmende misligeholdt. Bygningen er funktionstømt, men har været forsøgt udlejet til en del andre virksomheder siden lukningen.

Bygningen er bevarinsgværdig i kraft af menneskets tilknytning til den, derfor er det altafgørende at der bliver skabt en positiv signalværdi. Vi står midt i en miljøproblematik, hvor det er afgørende at vi ser potentialer i de bygningsmasser vi har og at vi fornyer relevansen af allerede investerede ressourcer. Min opgave har afsæt i et ønske om at genetablere forholdet mellem byen, bygningen og mennesket gennem en forbedret arkitektur. Komplekset skal transformeres, således at bygningen og mennesket igen kan leve et samliv og skabe en positiv identitet for området. 

Garveriet transformeres til en privatejet institution for medarbejdere til efteruddannelse, konference, teambuilding og kurser. Et lærings- og uddannelsessted, hvor man kan fordybe sig og vidensdele midt i Stevns særegne natur.

Garveriets placering
Eksisterende forhold
Vestfacade
Jernbeton konstruktion
Trægitterspær
Materiale
1/3
Eksisterende forhold, vestfacade
Eksisterende forhold, planer
Opmåling af eksisterende vindue
1/3
Transformeret vestfacade
Transformerede planer
Nyt vindue
1/3
Transformeret grundplan
Længdesnit
Tværsnit
Transformerede opstalter
Transformeret vestfacade
Ny hovedtrappe
Restaurant
Værelse
Overgang i konstruktionen
Fascination
Materialesammensætning
Tegl, Hasle klinker, tombak, egetræ, beton, kridsten