HAVBIOTOP

Navn
Marie Houmann Erstad
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
År
2015
Udmærkelser
VELUX Dagslyslegat - hædrende omtale

’Havbiotop’ - et hus for akvakultur ved Halsskov Færgehavn, tilbyder faciliteter til formidling af det vand vi er omgivet af og livet under havoverfladen.

Stedet har til formål at give brugerne en tættere relation til havet, og en viden om de potentialer det rummer. Dette med fokus på produktion og rekreation ved havet, med en miljømæssig- og social bæredygtighedstanke.

Stedet henvender sig primært til grupper som f.eks. skoleklasser og virksomheder, med mulighed for at prøve at dyrke, høste og tilberede muslinger og makroalger, det vi i daglig tale kalder for tang. 

Projektets særlige fokus er en modulering og kanalisering af dagslyset i bygningen.

Afgangsprojektet fik Velux Danmarks Dagslyslegat. 

Jurykomitéens motivation: 

“I Marie Erstads projekt ‘Havbiotop - et hus for akvakultur i Halsskov Færgehavn’ har dagslyset været genererende for havbiotopens udformning. 

Den 5 etager høje bygning spænder mellem hav og himmel, og fører lyset fra himmelen vertikalt ned gennem etagernes dæk og horisontalt ind fra åbninger til udsigten ud over vandet. 

Projektet vidner om en undersøgende analytisk tilgang til havbiotopens konceptuelle udformning samt til den indvendige detaljering i form af overfladernes teksturer og reflekterende egenskaber”

1/4
Koncept
Visualisering mod himmel
Visualisering mod horisont
Visualisering under vandet

1 – Koncept for dagslys i bygningen
For at understøtte forståelsen for stedets funktion arbejdes der med et dagslyskoncept der rummer 3 forskellige transmissioner af lyset.

- Kanalisering af himmellyset gennem et stort ovenlys – det ’lodrette’ lys - vekslende i karakter afhængigt af solen, solpositioner og skydækket.

- Kanalisering af himmellyset og det reflekterede lys gennem udsigtsskots – det ’vandrette’ lys vekslende i karakter afhængigt af skottes placering, solen, solpositioner, skydækket og ikke mindst vandoverfladens tilstand (bølgehøjder og retning)

- Kanalisering af himmellyset og det reflekterede lys gennem udsynsskots placeret under havoverfladen – det vandrette lys vekslende i karakter afhængigt af skottes placering, solen, solpositioner, skydækket og ikke mindst vandets tilstand (gennemsigtighed, bølgehøjder og retning)

2 – Bygningen som dagslysarmatur
Bygningen er formet som en tragt der trækker lyset ned gennem bygningen og ned under vandet til de rum der er dernede. Bygningens tag er trukket ned i bygningen. Denne nedsænkning indrammer himlen og lyset og oplevelsen af himlen forstærkes. Den bærende konstruktion i taget er formet så mønsteret understøtter bygningens hovedform og samtidig danner dekorative skygge virkninger i den øverste del af bygningen.

3 – Fladen som transmitter og reflektor
Overfladerne er bearbejdet og formet så der på alle niveauer er forskellige lys-skygge kompositioner, selv i overskyet vejr. Det primære lys fra ovenlyset diffuseres således jævnt af overfladerne hvor væggenes orientering og komposition vil være afgørende for oplevelsen af lyset i overskyet vejr og tagkonstruktionens form vil overtage i sommer solen. Længere ned overtages ovenlyset i styrke af det vandrette lys fra skots. Her formes overfladen i lodrette refleksflader med forskellig glans, så lyset vil brydes forskelligt og lys –skygge kompositioner i mindre skala. I bunden af armaturet er lysniveaet fra det kanaliserede, diffuserede dagslys så lavt, at selv små variationer vi opleves. Her tilføjes armaturet sidelys fra skots der er placeret under vandet. Lyset er stærkt farvet af dels vandets klarhed og glassets tykkelse. Hvilket styrker oplevelsen af at være under vandet og i tæt kontakt med biotoperne.

1/6
Siteplan
Klimatiske forhold
Orientering
Fyrtårnet
Længdesnit
Proces
1/2
Opstalt øst
Opstalt vest
1/5
Tagetage
Spisesal
Ankomst
Køkken
Auditorium
1/3
Bygningssnit
Detalje plan
Detalje snit
1/3
Udstilling
Proces på opslagstavle
Materiale prøver - støbninger i gips og beton

Velux Dagslyslegat - hædrende omtale

Marie Houmann Erstad fik hædrende omtale for sit afgangsprojekt. Juryen sagde bl.a.: "I Marie Houmann Erstads projekt ”Havbiotop - et hus for akvakultur ved Halskov Færgehavn” har dagslyset været genererende for havbiotopens udformning. Den 5 etager høje bygning spænder mellem hav og himmel, og fører lyset fra himmelen vertikalt ned mellem etagernes dæk og horisontalt ind fra åbninger til udsigten ud over havet. Forneden skaber et stort vindue udsigt til livet under vandet. Projektet vidner om en undersøgende analytisk tilgang til havbiotopens konceptuelle udformning samt til den indvendige detaljering i form af overfladernes teksturer og reflekterende egenskaber." 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand