Hesbjerg Slot - En del af en fredelig sameksistens

Navn
Margrethe Kabell Christensen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2016

"Hvordan kan ny, bæredygtig brug sikre herregårdens bygningsarv og bidrage til at skabe øget livskvalitet i lokalområdet?

Herregårdenes bygninger og miljøer bærer på enestående kulturhistoriske fortællinger og rummer unikke arkitektoniske værdier. Men en stor del af herregårdenes bygningsarv risikerer at gå tabt, fordi bygningerne ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål."

                                                                        Realdania - Fremtidens Herregård

HESBJERG SLOT 2015

Min opgave indeholder transformation og restaurering af Hesbjerg Slot og forhenværende avlslænger. Hesbjerg Slot er beliggende i et naturskønt område på sydvest Fyn, 10 km fra Odense og består i dag af;

  • 5 ha jord
  • et slot
  • et forhenværende avlsanlæg
  • en økologisk selvbygger-landsby
Hesbjerg Slot omk. 1900

Hesbjerg Slot og avlslænger er præget af årtiers forfald og står i dag uden funktion. Hesbjerg slot er et eksempel på et tidligere herregårdsmiljø, som bærer på enestående kulturhistoriske fortællinger og unikke lokal-arkitektoniske værdier. Tidligere har gårde som denne stået i spidsen for drivkraften i landsbyen og har kanaliseret et aktivt fællesskab, der har haft stor betydning for lokalområdet. I dag er mange af disse bygninger utidssvarende og kan ikke bruges til deres oprindelige formål. Vi risikerer at en stor del af herregårdenes bygningsarv går tabt, hvis ikke bygningerne får en ny funktion.

Hesbjerg har haft mange skiftende ejere, og funktioner som bl.a. teglværk og fajancefabrik. I 1957 købte en ung teolog slottet, med store intentioner for stedet og ville her udrette noget der kunne stå for eftertiden. Her oprettede han en højskole og senest et kloster. Den tidligere ejer var en meget berejst mand og bragte som den første fredsforskning til Danmark. Han deltog i og arrangerede selv fredsforsknings-seminarer, og inviterede gerne nye bekendtskaber til ”Hesbjerg Peace Research College”, som han døbte stedet.

Jeg har i min opgave ønsket at videreføre den tidligere ejers vision for stedet og i hans ånd etablere et fredsforskningsinstitut, og skabe forhold som tilgodeser landsbyen og lokalbefolkningen – og igen skabe liv på den gamle herregård.

Hesbjerg Slot, eksisterende og fremtidige forhold

På slottet etableres et fredsforskningsinstitut,  indeholdende en lokal drevet café, studierum, undervisningsrum, bibliotek og professorboliger.

Længerne genoplives ved at etablere et nyt translucent tag, hvorunder alle fremtidige funktioner samles. Taget vil binde gårdrummet sammen, og give de afstumpede længer deres oprindelige form og fodaftryk igen. Samtidig vil gårdrummet fungere som mødested mellem fredsforskningsinstituttet, landsbyens beboere og lokalbefolkningen.

Længerne består af værksteder til landsbyens kreative folk, et økologisk væksthus med tilknytning til caféen på slottet og landsbyen, auditorier til instituttet og til brug for alternative seminarer og kurser for lokalbefolkningen, samt rum for lokale initiativer.

Hesbjerg Slot, facader
Længerne, facader og snit
Opstalter af fremtidige forhold

Det var vigtigt for mig, at min opgave bar præg af stedets nuværende karakter, hvor alternative materialer benyttes, og den håndværksmæssige kvalitet opretholdes. Samtidig var det vigtigt at stedet fortsat fik lov at fortælle sin helt egen historie og at videreføre fremfor at tilbageføre.

Jeg blev inspireret af ordet ”palimpsest”, som oprindeligt var en skriftrulle, som renses for tekst og genbruges.

Ordet bruges om ”noget, der er genbrugt eller har ændret sig over tid og bærer synligt præg af ændringerne”.

Og om ”noget, som består af flere forskellige lag under overfladen”.

PALIMPSEST
VÆKSTHUS I ØSTLÆNGE
AUDITORIUM I SYDLÆNGE
ENTRÉ I SYDLÆNGE
MODELFOTO