Historiens Fremtid

Navn
Michael Leeson
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2015

Nyt Kulturhistorisk Museum, Arkiv og Magasin på Møn

Projektet diskuterer og undersøger mødet mellem de gamle karakterfulde rødstensbygninger, der tidligere har dannet ramme for Møns største og vigtigste virksomhed, og indskrivelsen, der skal åbne for et nyt mødested, som danner ramme for et nyt Kulturhistorisk Museum, Arkiv og Magasin. Fabriksbygningerne, der tidligere dannede ramme for en sukkerfabrik, er under omdannelse fra et primitivt erhvervsområde med slidte og rå lokaler, til et center for udviklingserhverv, kultur og fritidsaktiviteter. Som konsekvens af dette overlades et felt indeholdende delvist uprogrammerede volumener og et landskab - som nu står åbent for indtagelse.

Projektet udfordrer og undersøger tanken om en særlig indskrivelse i én af de gamle fabriksbygninger. Indskrivelsen diskuterer og danne ramme for et nyt offentligt domæne, der åbner for nye sociale og kulturelle møder. Projektet fremhæver, sætter fokus på og undersøger erindringen om stedets historie - både gennem udstillingen, men også gennem programmets indskrivelse i og arbejdet med den eksisterende struktur.

Ved etablering af et Kulturhistorisk Museum, Arkiv og Magasin i de historiske fabriksbygninger, spørger projektet til muligheden for en iscenesættelse af rummet og dets hukommelse. Bygningerne fremstår som et arkitektonisk palimpsest; renset, skrabet og raderet, men ikke brugt igen - endnu. Spor fra erindringen, der tegner sig i bygninger og landskab, skal gennem indskrivelsen fremkalde og udvælge forskellige informationer, der tilsammen tegner og indskriver netop dét lag af informationer, der er nødvendigt for en reprogrammering, der aktiverer landskabet ude, feltet imellem og rummet inde.