I mørkets poetiske lys - lysfortælling i Lergravsparken

Navn
Lena Vo Larsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
År
2017

Projektet stiller forslag til et nyt belysningskoncept i Lergravsparken.

Projektet undersøger gennem processen, hvordan man via forskellige metodiske discipliner kan arbejde med det lyspoetiske aspekt. Projektet fokuserer på det oplevede lys, og er således også et udspil til, hvordan lysets kvalitative aspekter kan manifestere sig i en lysverden, hvor det ofte er lysets kvantitative aspekter, der diskuteres.

Mørket indeholder et enormt poetisk potentiale. Et landskab af skygger af grå nuancer, der antyder og former smukke visuelle rum, hvori lyset kan udfoldes - og skabe nye rum. Projektet begiver sig ind i en verden af mørkets nuancer og gradueringer for at finde lyspoesien og anvende dens æstetiske og subtile kvaliteter til at skabe et sansevækkende rum, der drager mennesker og begejstrer den optiske nerve. 

Projeketet har arbejdet med udgangspunkt i tanken om "det poetiske mørke":

Mørket er ikke det, som frarøver os noget, men i stedet forudsætningen for den poetiske lysfortælling.

Projektet ønsker at stille forslag til en ny forbedret belysning i Lergravsparken, der i Københavns Kommunes seneste belysningsmasterplan blev fremhævet som et uindbyende og mørkt område i aftentimerne. 

Lergravsparken ligger på Amager, og er en folkelig park med mange besøgende i dagtimerne. Den eksisterende belysning skaber et usammenhængende parkrum og et uhensigtsmæssigt kontrastfyldt lyslandskab i de mørke timer, hvilket gør det svært at aflæse stiernes forløb og svækker udsynet til parkens landskab. 

Et nyt belysningskoncept skal derfor gøre parken mere tilgængelig og indbyende i aften- og nattetimerne. Det samlede belysningskoncept består af tre lystiltag under overskrifterne: 

 

  • Lysinstallation
  • Lysglimt 
  • Stibelysning 

 

Lysinstallation. 

I midten af parken skabes en identitetsskabende lysinstallation med udgangspunkt i parkens historie. Dette lystiltag har været det primære fokus for projeket.

Der var engang et vandtårn. Det stod i midten af parken, indtil det i 1967 blev sprængt væk, til stor ærgerlse for mange af områdets beboere. For dem var tårnet et kendetegn for området og fungerede som en form for pejlemærke. Den nye lysinstallation er derfor skabt med udgangspunkt i det gamle vandtårn - for at skabe forbindelse mellem parkens historie fra før til nu, og for at bruge parkens gamle værdier til at skabe nye. 

Lysinstallationen skal fungere som parkens lyskerne. En stor lysende installation med et dragende og poetisk udtryk, der samtidig skaber rammen om et sted, hvor mennesker kan mødes og opholde sig - både i dagtimerne og ud i aftentimerne.  

Lysinstallation udgøres af et spejlbassin, der markerer vandtårnets tidligere placering, form og dimensioner. 

Installationens lyskomposition er opbygget af tre elementer. Lysstreg, lysflade og lyssøjler. De tre lysgreb skaber i løbet af året forskellige farvekompositioner, der forholder sig til årstidernes varierende udtryk og farver. 

I projektet har jeg især arbejdet med beton som det gennemgående materiale. Betonens mange muligheder i form af indfarvning og overfaldepåvirkning har ledt til et dybdegående studie af hvordan kombinationen af materialts farve og lysets farve kan skabe fine og æstetiske gradueringer og mellemtoner. I den endelige lysindstallation anvendes disse kvaliteter i form af en blå indfarvet beton, der skaber en subtil overgang mellem forskellige farver i løbet af året. 

 

Lysglimt.

Parkens lysglimt skaber, sammen med lysinstallationen i midten af parken, en sammenhængende lysoplevelse og identitet. Som en lysende kerne der forgrener sig ud i parkens landskab. Som en moder og hendes unger. En palette af subtile farver af lys, spiller således sammen med parkens landskab gennem de forskellige årstider.

Lyssætningen skaber oplevelsen af at bevæge sig gennem et eventyrligt landskab. Dragende, lokkende og hvor små glimt og strejf af lys dukker op undervejs, i takt med, at man bevæger sig gennem parken. Når man kigger ud over landskabet ses de lavtliggende punkter af lys, der fremhæver stedets dybde og karakter. Lyset står i et poetisk samspil med parkens natur og døgnets rytme. 

I vinterens nøgne landskab ligger lyset blottet og skaber små farvede lysstrejf hen over jorden mellem de bare træstrammer. Om sommeren ligger lyset gemt mellem den høje beplantning og skaber et poetisk ulmende lys, der subtilt betoner de blade og grene som strejfer det.  Små lysrum opstår mellem beplantning og lyskilder og indrammer de mørkerum, der opstår i landskabet. Lysrummene skaber en samlet farve- og lyskompositorisk fortælling i samspil med den store lysinstallation i midten af parken. 

 

Stibelysning.

Stiernes nye belysning skaber et lyshierarki, som understøtter parkens flow gennem vekslende lysintensiteter, der visuelt kommunikerer den enkelte stis brugshyppighed og funktion. Den hyppigst anvendte rute i parken, har et ofte hurtigt tempo og kalder derfor på mest lys. De mindre stier, der snor sig rundt i parken anvendes som oplevelsesstier, hvor man kan komme tættere på naturen. En lavere lysintensitet skal derfor indbyde til et langsommere bevægelsestempo, hvor landskabets mange udtryk kan gøre indtryk. 

Belysningen placeres langs den side af stien, som vender væk fra parkens mørkeste områder. Dette for at tillade kig, hvor landskabet kan aflæses, uden at øjet bliver mødt af en foranliggende ”lysmur”, der udvisker mørkets nuancer.  

Stibelysningens greb afstedkommer således en lysbaseret wayfinding, der samtidig skaber et dynamisk udtryk i parkens landskab i form af stiernes forskellige lysheder, og skaber visuel tilgængelighed til det omkringliggende landskab. 

 

Ved at integrere et poetisk lyslandskab i parken, skabes en særlig parkoplevelse som kun eksisterer, når mørket falder på, og vender således mørket i parken til noget positivt. 

 

Lysinstallation (efterår)
Lysinstallation (sommer)
Stibelysning lysintensiteter / / lysglimt placering og farvefordeling (efterår)
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)